پرش به محتوا
applytalkshow
Home
43 بورسیه فول فاند دکترا در دانشگاه کپنهاگن (University of Copenhagen) دانمارک

به بیش از 43 متقاضی برای ببورسیه فول فاند (کاور شهریه + هزینه زندگی) دکتری در دانشگاه کپنهاگن (University of Copenhagen) دانمارک اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

فیزیک، بیوفیزیک، زیست شناسی کمی، سیستم های پیچیده، علوم محیط زیستی، علوم خاک، ژئوشیمی، مقررات اقتصادی اثرات خارجی زیست محیطی و استفاده از منابع طبیعی، روش های ارزیابی زیست محیطی، اقتصاد انرژی، اقتصاد تولید، اقتصاد خرد کاربردی، تحلیل کارایی، نوآوری، علم مدیریت، سازمان و مالکیت، طراحی و تحلیل سیاست، اقتصاد کسب و کار، اخلاق زیستی و مقررات، که شامل اقتصاد غذا، جامعه شناسی غذا و سیاست، قانون، رفتار و سیاست مصرف کننده، مطالعات سیاست تغذیه و جامعه شناسی تغذیه، حقوق، علوم داده های اجتماعی، فیزیک نجومی، علوم سیاسی یا روابط بین الملل، میکروسکوپ سلول زنده، تصویربرداری زیستی و تجزیه و تحلیل تصویر، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، مهندسی زیست پزشکی، فیزیک محاسباتی، شیمی، مهندسی شیمی یا داروسازی، فیزیولوژی، کوانتوم، علوم اعصاب انسانی، علوم اعصاب شناختی، تصویربرداری عصبی، روانشناسی تجربی، فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی انسان، اپتیک، فیزیک حالت جامد یا اپتوالکترونیک، شیمی تجزیه، مهندسی پزشکی، علوم شناختی، بیوتکنولوژی، علوم حرکتی، بازی های کامپیوتری، کامپیوتر و مهندسی برق، بیوانفورماتیک و روش های کشت قارچ، ایمونولوژی و التهاب، باستان شناسی، مسیحیت اولیه، کلاسیک، یهودیت باستان، تاریخ، تغذیه و علاقه جنین/کودک، پزشکی، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

20 تا 24 هزار کرون دانمارک به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Physics of Life
Deadline : 30-04-2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:   A PhD fellowship in Fate of Nanofertilisers in Soils
Deadline :30-04-2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship at Department of Food and Resource Economics
Deadline : 20-04-2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Fully funded PhD vacancy (3 years) at the Faculty of Law, University of Copenhagen
Deadline : 17 April 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship (3 years, full time) in Social Data Science at University of Copenhagen (Denmark)
Deadline : 16-04-2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Particle Astrophysics
Deadline : 16-04-2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Scholarship at the Department of Political Science, University of Copenhagen: Digital Sovereignty in Europe
Deadline : 15 April 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Life-time imaging of the chemical microenvironment and metabolic activity in biofilms and 3D bioprinted constructs
Deadline : 15 April 2023,
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD stipends in Statistics, and the mathematics of Insurance and Economics
Deadline : 01-04-2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD stipends in Mathematics
Deadline :1  April 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  3 PhD fellowships at the Pioneer Centre for Artificial Intelligence
Deadline :1 April 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship (3 years, full time) in Social Data Science
Deadline : 1st April 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in image analysis using deep learning at Department of Drug Design and Pharmacology
Deadline : 1 April 2023,
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Three PhD fellowships in Chemical Biology at the Department of Drug Design and Pharmacology
Deadline : 1 April 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:   Medical Doctor (læge) for a PhD Fellowship in Experimental Gut Physiology at the Department of Biomedical Sciences
Deadline : March 31 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Non-equilibrium quantum physics
Deadline : 31-03-2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  A Marie Sklodowska-Curie PhD fellowship on “Cellular memory and intestinal regeneration” is available at reNEW Copenhagen
Deadline : March 31st, 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Cognitive Psychology and Neuroscience at Department of Psychology
Deadline : 27 March 2023,
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD fellowship in Quantum Photonics
Deadline : 26-03-2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Project in suspect- and non-target screening of stormwater
Deadline :26 March 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Up to 8 fully funded Marie S. Curie PhD vacancies at the Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Deadline : 25-03-2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Computer Science
Deadline : 22-03-2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD scholarship in Fungal Evolution and Genomics
Deadline :  20-03-2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Sleep Dynamics at Center for Translational Neuromedicine
Deadline : 20-03-2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in The cellular composite of the skin: A single cell omics study of the skin of healthy humans and patients with allergic contact dermatitis
Deadline : 20 March 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:   ERC-Funded PhD Project in Mechanobiology and Active Matter
Deadline :20 March 2023, 
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD fellowship in the constraints of oxygen in enzymatic plant cell wall decompose
Deadline : 19-03-2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD project in Quantum Chemistry on Quantum Computers
Deadline :15 March 2023, 
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellowship in Experimental Aspects of Non-Local Condensed Matter Physics
Deadline : 15 March 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD Scholarship in Early Christian and Ancient Mediterranean Studies
Deadline : 15 March 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD fellowships in the operation of spin qubit processors
Deadline : 15-03-2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD fellow in nutrition and glucose metabolism
Deadline : 15-03-2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Functional analyses of Glycoproteins at the Department of Cellular and Molecular Medicine (ICMM)
Deadline : 14 March 2023,
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Fellowship in Role of extracellular histone modification in modulating inflammation and disease at the Department of Biomedical Sciences
Deadline : 10-03-2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *