پرش به محتوا
applytalkshow
Home
37 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز Chalmers سوئد

بیش از 37 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز (Chalmers University) سوئد اعلام  شده است.

رشته های موردنظر

در حوزه های مهندسی عمران، شیمی، فیزیک، الکترونیک مایکروویو/فرکانس رادیویی، مکانیک جامدات و/یا سازه، فیزیک مهندسی، ریاضیات مهندسی، فراگیری ماشینی، فیزیک کاربردی، فیزیک مهندسی، میکروتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فوتونیک، مهندسی شیمی/مواد یا مهندسی عمران یا سازه، مهندسی برق، سیستم های قدرت و الکترونیک قدرت، مدیریت و مهندسی صنایع، مدیریت زنجیره تامین، بوم شناسی صنعتی،مدیریت ساخت و ساز، مدیریت بازرگانی، معماری، مکانیک جامدات، یادگیری ماشین و شبکه های عصبی، فیزیک ماده متراکم، الکترومغناطیس/اپتیک، مدیریت، بیوفیزیک، علوم کامپیوتر، ریاضیات، محیط زیست، مهندسی مکانیکی، مهندسی حرارت، مهندسی انرژی، جامعه شناسی محیط زیستی، حقوق محیط زیست، عدالت آب و هوا، تاریخ فناوری، تاریخ علم، تاریخ ایده ها، تاریخ اقتصادی، بوم شناسی سیاسی، تاریخ، مطالعات علم و فناوری، مطالعات فرهنگی،  و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in geomechanics: genesis and failure of quick clay
Deadline : 15-03-2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in photophysical studies of photon up- and down conversion
Deadline : 20-03-2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Silicon integrated circuit design for sub-THz communication
Deadline : March 1, 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Waviness and kinking in unidirectional composites-modelling
Deadline : 12 March, 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in sustainable materials for green battery
Deadline : 26-03-2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in computational mathematics
Deadline : March 2, 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD student in Machine Learning: Causality & Generalization
Deadline : 01-03-2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD student in experimental quantum optomechanics
Deadline : 16-04-2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Cementitious Materials
Deadline : 01-03-2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD student in Stability assessment of converter-dominated power systems
Deadline : 11-03-2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Power Electronics for Medium Voltage Grids
Deadline :11-03-2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Circular Logistics Services
Deadline : 15-03-2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Biological Nanoparticle Nanofluidic Scattering Microscopy
Deadline : 26-03-2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student in Cryptography
Deadline : 26-03-2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student: Negative CO2 emissions by bioenergy with carbon capture
Deadline : 2023-03-08
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Electrochemistry funded by the European Research Council
Deadline : 2 March, 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in chemistry: Mechanistic understanding of photocatalytic processes
Deadline : 10-03-2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Environmental Humanities & Law – focusing on Rights of Nature
Deadline : 30-03-2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in materials physics: characterization of next-generation lighting materials
Deadline : 31-03-23
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:     PhD student in New Materials Concepts for Stable Organic Solar Cells
Deadline :March 9, 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in diagnostics of PEM based devices: fuel cells and electrolysers
Deadline : 10 March, 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in onalgorithms for near term quantum (NISQ) computers
Deadline : 13-03-2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in business models for sustainable transport
Deadline : 2023-03-15
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in proton conducting materials
Deadline : 17 March, 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student at Division of Energy Technology in Emission Control
Deadline : 2023-03-19
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD student in medical image analysis
Deadline : 15 March, 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in signal processing for multi-antenna receivers
Deadline : 20 March, 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student  in Innovation Ecosystems within Infrastructure Construction
Deadline : April 5, 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in plasma physics
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD student in Materials Physics for Stable Organic Electronics
Deadline :March 24, 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Inverse design of nanoresonators for quantum optomechanics
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Modelling of Interfaces in Solar Cells and Tunnel Field-Effect Transistors
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Physics: Understanding battery interphases using X-rays
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Novel electrolytes for high temperature battery technology
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Processes and interfaces in solid state batteries
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Fuel Cell Catalyst Materials and Applications
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Designing the free energy landscapes of solar storage materials by machine learning
Deadline : March 24, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *