پرش به محتوا
applytalkshow
Home
15 بورسیه (بورسیه) فول فاند دکتری در دانشگاه خرونینگن هلند

15 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه خرونینگن University of Groningen هلند در رشته های مختلف اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از روانشناسی، علوم بهداشتی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی، شیمی پلیمر، شیمی، علم مواد، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، علوم اجتماعی محیط زیست، (بیو) فیزیک، ، علم نانو، علوم انسانی دیجیتال، زبان شناسی، مطالعات ادبی، مطالعات فن، علوم اطلاعات، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، علوم اعصاب شناختی، روانشناسی ریاضی، مهندسی عصبی، مهندسی برق، فلسفه، مدل سازی چند مقیاسی، زیست شناسی سیستمی، زیست شناسی سنتزی و یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

حقوق دکتری 2541 یورو ناخالص در ماه در سال اول تا حداکثر 3247 یورو ناخالص در ماه در سال چهارم و آخر
یک موقعیت تمام وقت (1.0 FTE)
کمک هزینه تعطیلات 8٪ از درآمد ناخالص سالانه
8.3 درصد کمک هزینه پایان سال
حداقل 29 تعطیلات و 12 تعطیلات اضافی در صورت اشتغال تمام وقت.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  2 PhD’s and postdoc vacancies Stress-in-Action (3.0 FTE); Stress is the ‘buzzword’ of modern life and impacts all aspects of daily life. When stress occurs frequently, remains high for sustained periods of time, and/or overwhelms people’s resources, it can cause mental and cardiometabolic disease.
Deadline: January 09, 2023
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy Development of novel glycol-monomers and polymers via biocatalytic pathway (V22.0798)
Deadline: January 10, 2023
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy Discovery and exploration of enzymes in MSCA-DN BiodeCCodiNNg (DC2) (V22.0878)
Deadline: January 11, 2023
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy Enzyme discovery and characterization in MSCA-DN BiodeCCodiNNg DC1
Deadline: January 11, 2023
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancy Protein engineering novel enzyme reactions in MSCA-DN BiodeCCodiNNg (DC4)
Deadline: January 11, 2023
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Social processes of sociotechnical transitions experiments (1.0 FTE)
Deadline: January 16, 2023
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancies in Molecular Biophysics of Coronaviruses (2.0 FTE)
Deadline: January 16, 2023
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancies in Digital Humanities and Natural Language Processing (2.0 FTE)
Deadline: January 16, 2023
View details & Apply

(09) Ph.D. Degree – Fully Funded:  PhD vacancies within the context of the NL-eEDM research program (6.0 FTE)
Deadline: January 16, 2023
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD in Generating artificial EEG by combining AI and cognitive models (1.0 FTE)
Deadline: January 16, 2023
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy on Artificial Metalloenzymes for Radical Reactions (1.0 FTE)
Deadline: January 17, 2023
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD: Developing a Miniaturized Robot Swarm for Surface Inspection using AI/ML Models
Deadline: January 23, 2023
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded: PhD A Simulation Framework for Surface Inspection by Robot Swarms using AI/ML Models
Deadline: January 23, 2023
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy Complicity as Motivated Ignorance (1.0 FTE)
Deadline: January 31, 2023
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD/Post-doc vacancies on Building a Synthetic Cell & Membrane Biology (7.0 FTE)
Deadline: January 31, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *