پرش به محتوا
applytalkshow
Home
61 !! بورسیه (بورسیه) فول فاند دکتری در یکی از بهترین دانشگاه کشور نروژ، دانشگاه NTNU

اعلام نیاز به بیش از 61  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه NTNU، کشور نروژ شده است.

رشته های مورد نیاز  برای بورسیه در دانشگاه NTNU نروژ

در حوزه های مختلف اعم از مهندسی صنایع و سیستم ها، علوم مدیریت، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، فیزیولوژی، زیست شناسی تکاملی، بوم شناسی، جانوری (اینسکت) شناسی، باتری، مهندسی عمران، علوم کامپیوتر، ژئوماتیک، مدیریت پروژه، مهندسی لجستیک، مدیریت تولید، مدیریت زنجیره تامین، نانوتکنولوژی، فیزیک، علم مواد، مهندسی انرژی، علوم اعصاب، زیست شناسی مولکولی یا سلولی، فیزیولوژی جانوری، بیوشیمی، هوش مصنوعی،مهندسی کامپیوتر، ریاضیات کاربردی، مهندسی برق، برق قدرت، علم و فناوری نانو مواد، توسعه مواد جدید و تابش خورشیدی و فیزیک حرارتی، سایبرنتیک، مهندسی دریایی، اکولوژی مولکولی، زیست شناسی تکاملی، بیوسیستماتیک، مهندسی کنترل، رباتیک، برنامه نويسي، اتوماسیون، یادگیری ماشینی، طراحی تعامل، فناوری های یادگیری، مکاترونیک، اکولوژی صنعتی، اقتصاد صنعتی و مدیریت فناوری، مدیریت چرخه عمر محصول، علوم ریاضی، بیوفیزیک، مهندسی پزشکی، بیوانفورماتیک، اکولوژی رفتاری، ایمونولوژی، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق و شرایط  بورسیه در دانشگاه NTNU نروژ

به عنوان یک کاندید دکترا (کد 1017) بسته به شرایط و سابقه کار، معمولاً از 491 هزار  کرون ناخالص در سال قبل از مالیات پرداخت می‌شود. از حقوق، 2٪ به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی خدمات عمومی نروژ کسر می شود.
مدت استخدام 4 سال می باشد که یک سال آن با توافق کار وظیفه می باشد. انتصاب در موقعیت دکترا مستلزم آن است که شما در دوره دکتری علوم اجتماعی در مدت سه ماه پس از استخدام پذیرفته شوید و در طول دوره استخدام در یک برنامه دکتری سازمان یافته شرکت کنید.
به عنوان یک کاندید دکترا، شما متعهد می شوید که در یک برنامه دکتری سازمان یافته در طول دوره استخدام شرکت کنید. شرط انتصاب این است که شما در واقع واجد شرایط پذیرش در دوره دکتری ظرف سه ماه باشید. انتصاب طبق شرایطی انجام می شود که در هر زمان برای کارمندان ایالتی اعمال می شود، و پس از انتصاب باید فرض کنید که ممکن است تغییراتی در زمینه کاری ایجاد شود.
اقامت اولیه در تروندهایم (بعد از پذیرش) یک پیش نیاز است. شخص منصوب باید در مکانی زندگی کند که بتواند در موسسه حضور داشته باشد و در دسترس باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate for risk management and production assurance of future energy infrastructures under NATECH accidents
Application deadline: 31.12.2022
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhDs in Integrative Global Change Biology
Application deadline: 31st December 2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in electrodialysis and recycling of secondary Li based batteries
Application deadline: 1st January 2023
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  PhD for cost-effective fail -safe highly accurate train vacancying on railway track
Application deadline: 1st January 2023
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in “future-oriented” project management
Application deadline: 2nd January 2023
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in smart logistics for a sustainable construction industry
Application deadline: 4th January 2023
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Digital Twin for Built Environment
Application deadline: 5th January 2023
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in-situ Transmission Electron Microscopy at the Department of Physics
Application deadline: 6th January 2023
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Modelling of Loss of Containment Consequences of Hydrogen Technologies
Application deadline: 8th January 2023
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Design for Additive Manufacturing of functional metallic parts
Application deadline: 9th January 2023
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  ERC funded PhD vacancy in sensory biology of marine invertebrates
Application deadline: 11th January 2023
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Artificial Intelligence: Explainable Machine Learning for Management of Diabetes
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded: PhD Candidate in Electric Insulation Systems in Superconductive Power Trains for Aircraft Propulsion
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Flexibility, Stability and Controllability of Distribution Grids with a Large Degree of Renewable Energy Sources
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Smart Windows
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate within the project SEACo – Safer, Easier and more Accurate Maritime Co-Simulations
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded:  PhD candidate in genomics of Arctic alien plants
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:  PhD in artificial intelligence (AI) in safety management of projects
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Control of Complex Converter-dominated Grids with Scalable Stability Certificates
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded:  PhD within Modelling, Optimization and Control of Electrolyzer Systems
Application deadline: 15th January 2023
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in marine robotics for environmental characterization and monitoring
Application deadline: 20th January 2023
View details & Apply

(22) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in the Area of Digitally Enabled Citizen Engagement for Sustainable Futures
Application deadline: 20th January 2023
View details & Apply

(23) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate within Hydrogen Electric Propulsion
Application deadline: 20th January 2023
View details & Apply

(24) PhD Degree – Fully Funded:  PhD candidate within the topic of aluminium-carbon batteries
Application deadline: 21st January 2023
View details & Apply

(25) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Machine Learning Methods and Model-Predictive Control for Mechanical Systems
Application deadline: 22nd January 2023
View details & Apply

(26) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy at Center for Quantum Spintronics (QuSpin)
Application deadline: 22nd January 2023
View details & Apply

(27) PhD Degree – Fully Funded: 9 PhD vacancies and 1 Postdoc vacancy in the HYDROGENi team
Application deadline: Continuously
View details & Apply

(28) PhD Degree – Fully Funded:  Three PhD fellowships in Mathematical Sciences
Application deadline: 31st January 2023
View details & Apply

(29) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in Interaction Design and Learning Technologies.
Application deadline: 30th January 2023
View details & Apply

(30) PhD Degree – Fully Funded:    PhD Candidate in Circular Manufacturing
Application deadline: 1st February 2023
View details & Apply

(31) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in PET/MRI in prostate cancer
Application deadline: 1st February 2023
View details & Apply

(32) PhD Degree – Fully Funded: PERSEUS – PhD Candidate in AI for Databases
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(33) PhD Degree – Fully Funded: PERSEUS – PhD Candidate in Algorithms for Large-Scale Processing of Dynamic Graphs
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(34) PhD Degree – Fully Funded: PERSEUS – PhD Candidate in Automated AI/Computer Vision Driven Generation of Digital Twins for Sustainable Mobility Infrastructure
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(35) PhD Degree – Fully Funded: PERSEUS – PhD Candidate in Cyber-security for Critical Infrastructures Digital Twins
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(36) PhD Degree – Fully Funded: PERSEUS – PhD Candidate in Natural Language Processing for Personalized Content Summarization
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(37) PhD Degree – Fully Funded: PERSEUS – PhD Candidate in Optimal Hydropower Scheduling using Advanced Machine Learning and Data Analytics
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(38) PhD Degree – Fully Funded:  PERSEUS – PhD Candidate in Statistics
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(39) PhD Degree – Fully Funded:  PERSEUS – PhD Candidate in the Area of Dynamic Digital Twins
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(40) PhD Degree – Fully Funded:  PERSEUS – PhD vacancy in the Area of Extended Reality (XR) and Visualizing a Digital Twin
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(41) PhD Degree – Fully Funded:  PERSEUS – PhD vacancy related to BigData and AI for future mobility solutions
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(42) PhD Degree – Fully Funded:  PERSEUS -PhD Candidate in Machine Learning for Maritime Communication System Performance Prediction
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(43) PhD Degree – Fully Funded:  PERSEUS PhD Candidates in Future-oriented urban transport modeling
Application deadline: 14th February 2023
View details & Apply

(44) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in MRI and AI for prostate cancer diagnosis
Application deadline: 15th February 2023
View details & Apply

(45) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate in prostate cancer – linking MRI and molecular features for improved characterization
Application deadline: 15th February 2023
View details & Apply

(46) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in neuroecology of insect navigation
Application deadline: 15th February 2023
View details & Apply

(47) PhD Degree – Fully Funded:  3 PhD Candidates in Molecular Inflammation
Application deadline: 28th February 2023
View details & Apply

(48) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Candidate within Artificial Intelligence for Anomaly Detection
Application deadline: 28th February 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *