پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت هلند

به بیش از 16  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری  در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

اپیدمیولوژی، بیو آمار، علم داده، علوم محیطی، بوم شناسی صنعتی، علوم اجتماعی یا انسانی، مدیریت دولتی، علوم سازمانی، مردم شناسی، حقوق، زبان شناسی محاسباتی، علوم داده، علوم کامپیوتر، علم اطلاعات، هوش مصنوعی، ریاضیات کاربردی؛ تحقیق در عملیات، فلسفه، نظریه سیاسی، علوم سیاسی، علوم دامی، دامپزشکی، پزشکی، علوم زیست پزشکی، زیست شناسی، یا علوم زیستی؛ داروسازی، مهندسی داروسازی، علوم دارویی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، بیولوژی شیمیایی، سنتز آلی، فیزیک، نجوم و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD in Pharmacoepidemiology Methods (1.0 FTE)
Deadline : 13 January 2023
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD researcher modelling global sustainable consumption and production patterns (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 8 January 2023
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD on Value co-creation in AI developments in dementia care (1.0 FTE)
Deadline : 15 January 2023
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:   PhD for research project ‘Algorithmization and transformation of work of academic medical professionals’ (1.0 FTE)
Deadline : 16 January 2023
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:   PhD on Explaining and Contesting Automated Legal Decisions (1.0 FTE)
Deadline :16 January 2023
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD on fairness of NLP-supported clinical decision-making process in healthcare (1.0 FTE)
Deadline : 16 January 2023
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD on New Players in ADS-based Services in Healthcare (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 16 January 2023
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Ontology Enrichment using Intelligent Document Processing (1.0 FTE)
Deadline : 31 January 2023
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Advanced Deep Data-Driven Nowcasting Models (1.0 FTE)
Deadline : 9 January 2023
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Predictive Asset Maintenance using Operations Research and Machine Learning (1.0 FTE)
Deadline : 7 January 2023
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy ‘Resisting Class-based Domination’ (4 years, 1.0 FTE))
Deadline : 2 January 2023
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancy for the Odor-Based Selective Recognition of Veterinary Disease (OBSeRVeD) project (1.0 FTE)
Deadline : 2 January 2023
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancy for the EU project ‘Biosecure’ (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 2 January 2023
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancy in 3D-printing of medicines (1.0 FTE)
Deadline : 2 January 2023
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded: PhD in chemical biology approaches to study Protein Crotonylation (1.0 FTE)
Deadline : 2 January 2023
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded: PhD Candidate in Multi-Messenger Astronomy and Astrophysics (1.0 FTE)
Deadline : 2 January 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *