پرش به محتوا
applytalkshow
Home
21 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در برترین دانشگاه آلمان، صنعتی مونیخ (TUM)

بیش از 21 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در دانشگاه صنعتی مونیخ (TUM) آلمان در دوره های سه الی چهار ساله اعلام شده است. دانشگاه TUM دانشگاه برتر آلمان و یکی از بهترین دانشگاه های دنیا است.

برای بعضی از بورسیه ها زبان آلمانی پیش نیاز می باشد.

رشته های مورد نیاز

جنگل شناسی، گیاه شناسی، کشاورزی، معماری، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، علوم جنگل، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، انفورماتیک کسب و کار، اقتصاد، انفورماتیک، مهندسی مکانیک، مدیریت، مهندسی الکترونیک، مکاترونیک، مهندسی نرم افزار، علوم کامپیوتر، مهندسی هوافضا،  روانشناسی سازمانی، جامعه شناسی، امور مالی، اقتصاد، قیمت گذاری دارایی، مدیریت دارایی، مالی رفتاری، امور مالی دیجیتال، اکولوژی گرده افشانی، اکولوژی شیمیایی، اکولوژی مولکولی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی، علوم کامپیوتر، ریاضیات، مطالعات قلبی عروقی، ریاضیات کاربردی، بازار یابی، صنایع غذایی، علوم تغذیه، مهندسی مواد، شیمی، فیزیک، الکتروشیمی  یا یک رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق خالص

(بعد از کسر مالیات) 1600 تا 2400 یورو به صورت ماهانه بر اساس ساعت کاری آلمان به اضافه مزایا می باشد. میزان حقوق به ازای درصد اعلام شده در بورسیه ها متفاوت است. بورسیه صددرصدی، برابر با 2400 یورو خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات) و مقرری 40 ساعت کار در هفته می باشد. درصد های پایین تر به همان نسبت دارای حقوق و ساعت کاری کمتر است.

01) PhD Degree – Fully Funded:  Doctoral vacancy TV-L E13 65% as a research assistant (m/f/d) at the professorship for forest inventory and sustainable use
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  Research Associate (PhD student) at the Chair of Integrated Product Design (m/f/d)
Deadline: December 30th, 2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  Doctoral vacancy as a research assistant (m/f/d) at the professorship for forest inventory and sustainable use
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  Doctoral Research Associate (75%) (m/f/d) – Chair of Strategic and International Management
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:  Doctoral vacancy to be filled on the topic Shaping future topics with industrial partners: Networks for the transformation of value chains in metal forming
Deadline: December 5th, 2022
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  Doctoral vacancy to be filled on the topic of topology optimization and machine learning for the design of multi-component structures with applications in robotics
Deadline: December 5th, 2022
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  Doctoral vacancy to be filled on the subject of shaping future topics with industrial partners: enabling CO2 reduction through additive manufacturing and digital cost twins
Deadline: December 5th, 2022
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  Research Associate (Doctoral Student) (m/f/x) in Entrepreneurship and Family Enterprise
Deadline: December 18, 2022
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  Research assistant (PhD student) (m/f/d) with a focus on entrepreneurship / family enterprise
December 18th, 2022
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  Research Fellow (PhD Candidate) in Finance in the Field of Capital Market Research (m/f/d)
Deadline: January 15, 2023
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Pollinator-Plant Interactions
Deadline: December 31st, 2022
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in limnology at the Technical University of Munich
Deadline: November 26th, 2022
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in the Area of Blockchain-based Systems Engineering
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  Two PhD vacancies (m/f/d) in Operations Research / Management / Discrete Optimization
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student (m/f/d) Laboratory of cardiovascular inflammation at the Department of Cardiology
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  PhD-/Postdoc-vacancy (m/f/d) Numerical mathematics (I)
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded:  PhD-/Postdoc-vacancy (m/f/d) Numerical mathematics (II)
: open until filled.
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:  Research Associate/ Ph. D. student for innovative plant-based food products at the Chair of Marketing and Consumer Research
Deadline: January 8, 2023
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student / Postdoc (m/f/d) Satellite Electronic System Design
Deadline: open until filled.
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded:  Ph.D. Junior Researcher in Agriculture, Food and Resource Economics
Deadline: 13th of November 2023
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy | Sustainable Energy Materials | Electrochemistry
Deadline: open until filled.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *