پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 12 بورسیه دکتری در برترین دانشگاه نروژ، دانشگاه اوسلو

اعلام بیش از 12 بورسیه دکتری در دانشگاه اوسلو در حوزه های مختلف علوم انسانی اعم از علوم سیاسی، روانشناسی، اجتماعی، حقوق و حوزه های مواد، شیمی، کامیپوتر، بیولوژی و فیزیک
میزان حقوق 440 تا 500 هزار کرون نروژ به صورت سالیانه قبل از کسر مالیات
-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

 

 

1.  Two (2) PhD vacancies relating to the research on the European Union’s rule of law crisis (ENROL)
Dِeadline: 30th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
2. PhD Candidate in European judicial politics
Dِeadline: 18th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
3. PhD Candidate in Neuroscience
Dِeadline: 1st May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
4. PhD Fellowship in Innovation Policy and Sustainability Transitions
Dِeadline: 30th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات
5. PhD Fellowships in Law at the Faculty of Law
Dِeadline: 31st May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
6. PhD Research Fellow at the Center for Computing in Science Education
Dِeadline: 27th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات
7. PhD Research Fellow in experimental porous media physics
Dِeadline: 15th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
8. PhD Research Fellow in Machine Learning for Chemistry
Dِeadline: 2nd May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
9. PhD Research Fellow in the field of solar energy conversion
Dِeadline: 16th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات
10. PhD Research Fellowship in Evolutionary Biology
Dِeadline: 30th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات
11. PhD Research Fellowships (2) in Soft Biomaterials and Interface Science
Dِeadline: 29th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات
12. PhD Research Fellowship in Social Psychology
Dِeadline: 1st May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *