پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 10 بورسیه دکتری در بهترین دانشگاه فنلاند؛ دانشگاه التتو

بیش از 10 بورسیه دکتری در  دانشگاه التتو  در حوزه های مختلف اعم از مواد، فیزیک، مدیریت، مهندسی صنایع، مکانیک، کامپیوتر، برق
-میزان حقوق ماهانه قبل از مالیات 2000 تا 3700 یورو برای سال اول می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1. Doctoral candidate in Active Matter Physics
Deadline: 26.4.2022
لینک بورسیه و جزئیات
2. Three (3) Doctoral Candidate vacancies at the Department of Industrial Engineering and Management
Deadline: 29.4.2022
لینک بورسیه و جزئیات
3. Doctoral candidate in the area of Circular Economy of Battery Materials
Deadline: 6.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات
4. PhD and Postdoc vacancies on Hybrid Magnonic-Plasmonic Devices and Magnonic Neural Networks
Deadline: 15.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات
5. Two PhD student vacancy in Computational Fluid Dynamics related to Large eddy simulation (LES) of compressible flows
Deadline: 27.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات
6. Doctoral Candidate (PhD) in the area of edge-plasma physics in magnetic fusion devices
Deadline: 24.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات
7. Doctoral Candidate for anyon particles and topological phenomena
Deadline: 1.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات
8. Several vacancies on Semiconductor based energy converters
Deadline: 1.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات
9. Doctoral Candidate for electron quantum optics experiment in graphene
Deadline: 1.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *