پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 14بورسیه پست دکتری در دانشگاه اومئا سوئد

-اعلام 14بورسیه پست دکتری در دانشگاه اومئا سوئد در حوزه های هنر، بیولوژی، مواد، آموزش، ، برق، کامپیوتر، شیمی، علوم انسانی و پایه

-میزان حقوق 34,694 کرون سوئد به صورت سالانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1- Postdoctoral fellow – Molecular epidemiology or biostatistics/bioinformatics
Deadline : 2022-06-01
لینک بورسیه و جزئیات

2-Postdoctoral vacancy (2 years) in Aquatic Ecology – Environmental drivers of fish top consumer growth, production and size structure
Deadline : 2022-06-01
لینک بورسیه و جزئیات

3- Post doctor in NMR-based structural biology
Deadline : 2022-05-15
لینک بورسیه و جزئیات

4-Postdoctoral vacancy (2 years) in stream ecology and biogeochemistry
Deadline : 2022-05-11
لینک بورسیه و جزئیات

5-Postdoc vacancy with focus on federated learning
Deadline : 2022-05-09
لینک بورسیه و جزئیات

6- Senior research engineer in comparative genomics
Deadline : 2022-05-05
لینک بورسیه و جزئیات

7- Postdoctoral researchers in human geography
Deadline : 2022-05-02
لینک بورسیه و جزئیات

8- Postdoc vacancy in digital companions as social actors
Deadline : 2022-04-30
لینک بورسیه و جزئیات

9- Postdoctoral fellow in Epidemiology, specialization in Social Epidemiology
Deadline : 2022-04-30
لینک بورسیه و جزئیات

10-UmArts Post-Doctoral Researcher in Design and Molecular Biology
Deadline : 2022-04-29
لینک بورسیه و جزئیات

11-Senior research engineer in molecular biology at the infrastructure CBCS
Deadline : 2022-04-29
لینک بورسیه و جزئیات

12- UmArts Post-Doctoral Researcher in Art and Architecture
Deadline : 2022-04-29
لینک بورسیه و جزئیات

13-Postdoctoral vacancy in Diet, gut microbiota and mucus function
Deadline : 2022-04-28
لینک بورسیه و جزئیات

14-Senior research engineer in bioinformatics
Deadline : 2022-04-27
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *