پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 22 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کوئینزلند استرالیا

-اعلام 22 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کوئینزلند استرالیا در حوزه های بیولوژی، مواد، مکانیک، برق، کامپیوتر شیمی، علوم انسانی و پایه

-میزان حقوق $70,449.07 – $94,637.91 دلار استرالیا به صورت سالانه به اضافه مزایا می باشد. (عالی)

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-  Research Fellow
Deadline : 20 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 8 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3- Postdoctoral Research Fellow, Brain Organoids and Epilepsy
Deadline : 8 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4- Postdoctoral Research Fellow, Crop Physiology
Deadline : 19 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5- Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 12th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 26 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 25 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- Research Fellow in Health Outcomes Research
Deadline : 25 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

9- Clinical Research Fellow/Research Fellow in Psychology
Deadline : 6 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Conjoint Clinical Research Fellow/Research Fellow in Physiotherapy
Deadline : 6 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

11-Research Fellow/Senior Research officer
Deadline : 8th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Postdoctoral Research Fellow
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

13-Postdoctoral Research Fellow
Deadline :  4th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

14- Professorial Research Fellow, Sustainable Agriculture
Deadline :4 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

15- Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 1 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات6-1

16- Postdoctoral Research Fellow in Data Science
Deadline :  1 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

17- Postdoctoral Research Fellow in Microwave and Millimeter-wave Engineering
Deadline : 1 May 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

18- Professorial Research Fellow and Centre Director, MISHC
Deadline : 29 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

19-Professorial Research Fellow and Centre Director, JKMRC
Deadline : 29 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

20- Professorial Research Fellow and Centre Director, BRC
Deadline : 29 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

21-Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 26 April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

22- Postdoctoral Research Fellow
Deadline : 24th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *