پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 11 بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ دانمارک

-اعلام 11 بورسیه فول فاند دکتری در آلبرگ دانمارک در حوزه های مختلف اعم از مهندسی کامپیوتر، مواد، شیمی، برق مکانیک

-میزان حقوق 300 تا 360 هزار کرون دانمارک می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-  PHD STIPEND IN EXPERIMENTAL RESEARCH IN INTEGRATION OF 5G AND NON-TERRESTRIAL NETWORKS FOR EXTENDING BROADBAND CONNECTIVITY IN RURAL AND REMOTE AREAS
Deadline : 15/06/2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-TWO PHD SCHOLARSHIPS IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION / HUMAN-CENTRED ARTIFICIAL INTELLIGENCE (16-22002)
Deadline : 01/06/2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-PHD STIPEND IN CYBER secURITY PRESERVING OPTIMIZATION ALGORITHMS (8-22018)
Deadline : 01/06/2022
لینک بورسیه و جزئیات

4- ONE OR MORE PHD STIPENDS IN ACOUSTIC SIGNAL PROCESSING FOR HEARING ASSISTIVE DEVICES (8-22017)
Deadline :01/06/2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-PHD STIPEND IN SELF-SUPERVISED LEARNING FOR DECODING OF COMPLEX SIGNALS (8-22010)
Deadline : 15/05/2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- PHD STIPEND IN BIOFUELS PRODUCTION FROM WASTE BIOMASS (14-22016)
Deadline : 04/05/2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-PHD STIPEND IN EXPERIMENTAL CARBON CAPTURE AND UTILIZATION AND ENERGY SYSTEM INTEGRATION (14-22015)
Deadline : 02/05/2022
لینک بورسیه و جزئیات

8-PHD STIPEND IN PBL AND EMPLOYABILITY IN ENGINEERING EDUCATION (20-22011)
Deadline : 01/05/2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-PHD STIPEND IN DIGITALISATION OF PBL (20-22014)
Deadline : 01/05/2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-PHD SCHOLARSHIP WITHIN THE RESEARCH PROJECT EDUCATING NEWCOMERS TO THE WELFARE STATE (2022-224-04524)
Deadline : 22/04/2022
لینک بورسیه و جزئیات

11- PHD STIPEND IN CYBERsecURITY IN IOT-EDGE SYSTEMS (8-21091G)
Deadline : 19/04/2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *