پرش به محتوا
applytalkshow
Home
10 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد

10 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

جامعه شناسی، علوم محاسباتی، اکولوژی، اپیدمیولوژی عفونی، علوم بالینی، ژنتیک، اقتصاد، پزشکی و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۴۴ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in Sámi and/ or Indigenous research
Deadline : 2024-05-03
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in Sociology
Deadline : 2024-05-07
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doctor (2 years)  with focus on secure federated learning
Deadline : 2024-05-07
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral (2 years) in pollination ecology
Deadline : 2024-05-10
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in infectious-disease epidemiology
Deadline : 2024-05-12
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in pediatrics
Deadline : 2024-05-15
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in bacterial pathogenesis and gene regulation
Deadline : 2024-05-15
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  1-2 Postdoctor (2 years) within Optimization for Machine Learning
Deadline : 2024-05-17

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral researcher in Economics with a focus on bioenergy and its role for Swedish industry in a systems perspective
Deadline : 2024-05-20
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Pathology with a Focus on Cancer Research, Primarily Metastatic Prostate Cancer
Deadline : 2024-06-09
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *