پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 16 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در کینگز کالج لندن، انگلیس

به بیش از 16 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در کینگز کالج لندن، انگلیس King’s College London اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

آموزش بالینی، علوم کامپیوتر، روانپزشکی، درد و بازسازی ولفسون، مهندسی، مهندسی برق/الکترونیک، ژنتیک، بیولوژی، کوانتوم، کیهان شناسی، علوم زیست پزشکی، علوم قانونی، زیست شناسی سلولی/مولکولی، شیمی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک، زیست شناس محاسباتی، توسعه فناوری دیجیتال؛ داده های بهره وری؛هوش مصنوعی، الکتروفیزیولوژی ، تصویربرداری علوم اعصاب، فلسفه، روانشناسی، بیوشیمی، شیمی، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

حدود 41001 پوند در سال.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow – KCL INKLUDE
Deadline :08 May 2024.
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Vascular Biology
Deadline : 12 May 2024.
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Military Health
Deadline :02 May 2024.
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Human Neuroscience
Deadline : 30 April 2024.
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Data Analytics
Deadline : 29 April 2024.
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate at the Centre for Developmental Neurobiology
Deadline : 28 April 2024.
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate
Deadline : 02 May 2024.
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate
Deadline :16 June 2024.
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate
Deadline :29 April 2024.
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate
Deadline : 01 May 2024.
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Associate in Ultrahigh Field MRI
Deadline : 15 May 2024.
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Associate – (Data-Centric and Responsible AI)
Deadline : 05 May 2024.
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-Doctoral Research Associate
Deadline : 06 June 2024.
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  KTP Research Associate in Cybersecurity of the Kubernetes Platform
Deadline : 05 May 2024.
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Clinical Research Fellow in the Department of Neuroimaging
Deadline : 02 May 2024.
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Clinical Research Fellow in Neonatal Brain MRI
Deadline : 28 April 2024.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *