پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 10 بورسیه  فوق دکترا در دانشگاه ویرجه آمستردام هلند

بیش از 10 بورسیه  فوق دکترا (پست دکتری) در دانشگاه ویرجه آمستردام هلند Vrije University Amsterdam اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

مدیریت بازرگانی، مدیریت، رشته علوم اجتماعی، فیزیک، آمار، فیزیک بیولوژیکی، شیمی تجزیه، شیمی پلیمر، مهندسی مکانیک، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، علوم انسانی دیجیتال، میکروبیولوژی (مولکولی)، بیوتکنولوژی، زیست شناسی تکاملی، بیوشیمی، زیست (فیزیک)، زیست شناسی، یادگیری ماشین، علوم تربیتی، مطالعات کودک و خانواده، روانشناسی، بهداشت عمومی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی، مدیریت دولتی، جامعه شناسی،مطالعات کودک و خانواده، روانشناسی، بهداشت عمومی، علوم ارتباطات.

میزان حقوق

برای دانشجویان فوق دکترا حدود 46 هزار یورو می باشد.

 عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc on Ethnography of Robots at work
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doc: Statistical physics of chromosomes
Deadline : 30-6-2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc on Micro- and nanoplastics analysis in human samples
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the field of single-molecule biophysics
Deadline : 27-5-2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc researcher in NWO research project ‘The Holocaust in the Provinces’
Deadline : 24-3-2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc Experimental evolution
Deadline : 29-3-2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in machine learning and reinforcement learning
Deadline : 15-4-2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc onderzoeker DigAble ‘Media-interventions and neurodivergent youth’
Deadline :31-3-2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: The Geopolitical Drivers of Europe-China Tech Decoupling
Deadline : 22-4-2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc researcher DigAble ‘Media-interventions and neurodivergent youth’ needs’
Deadline : 31-3-2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *