پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه پست دکتری دانشگاه ایالتی کارولینایِ شمالی

17 بورسیه در مقطع پست دکتری به صورت فول‌فاند دانشگاه ایالتی کارولینایِ شمالی North Carolina State University، در کشور آمریکا  اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های اکولوژی، بوم شناسی، حشره شناسی، زیست شناسی، حفاظت، زیست شناسی، علوم طبیعی، فیزیکی، اجتماعی، زیست شناسی سلولی، بیوشیمی، ژنتیک، ایمونولوژی، فارماکولوژی، فیزیولوژی، تجزیه و تحلیل پیش بینی در گیاهان دیپلوئید و پلی پلوئید، علوم و مهندسی مواد، کشت بافت گیاهان غیرمدل، زیست شناسی گیاهی، آسیب شناسی گیاهی، ژنومیک، بیوانفورماتیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی بیولوژیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست، آب و هوا، حیات وحش، آمار، اکولوژی کمی، علم الیاف / پلیمر، ، زیست‌شناسی آبزیان، زیست‌شناسی بی مهرگان و علوم محیطی، اپیدمیولوژی محیطی، آمار  و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

55-56 هزار دلار آمریکا به صورت سالیانه می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar – BAE
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar – BAE
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  SE Postdoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar – PHHI
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Scholar – PHHI
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doctoral Research Scholar – Synthesis
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doctoral Research Scholar – Bee Research
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *