پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه چالمرز سوئد

24 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه چالمرز Chalmers University، گوتنبرگ، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های فیزیک، شیمی، فوتونیک، نانوتکنولوژی، فیزیک کاربردی، مهندسی برق، بازیافت حرارتی شیمیایی زباله های پلاستیکی، شیمی محاسباتی، علوم مواد، حمل و نقل دریایی، فناوری دریایی، مکانیک کاربردی، علوم کامپیوتر، ریاضیات، منطق یا فلسفه، پردازش سیگنال یا ارتباطات، سیگنال های چند آنتنی، شیمی آلی، هواشناسی، سنجش از دور، فناوری انرژی، اقتصاد محیط زیست، علوم محیطی، مهندسی تولید، تکنولوژی خمیر کاغذ و مدل سازی، اپتیک، علوم نانو، علوم غذایی، علم مواد، هیدرومتالورژی، بیوانفورماتیک/زیست شناسی محاسباتی، مهندسی ژنومیک/تکامل/پروتئین، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Quantum Nanophotonics
Deadline : March 10th 2024.
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doc on thermo-chemical recycling of plastic waste
Deadline :  2024-03-01
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in molecular modeling for data-driven materials discovery
Deadline :  2024-03-05
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc in Physics-informed AI-digital twin systems for efficient shipping
Deadline :3, March, 2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Phase-sensitive optical parametric amplifiers
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Optical interconnects in harsh environments
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc to the Computing Science division
Deadline :  5, March, 2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in signal processing for distributed radar
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in synthesis of biomaterial and polymer as binder for battery
Deadline :  March 30, 2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc on conjugated polymers/2D materials
Deadline :  2024-03-31
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2 post-docs: Development of novel catalysts for green chemical production
Deadline : 19 March, 2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc researcher in quantum network systems
Deadline : 2024-03-04
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Functionalized Zeolites for Challenging Catalytic Reactions
Deadline :  2024-03-19
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research fellowship in joint analysis of infrared and microwave radiances
Research fellowship in joint analysis of infrared and microwave radiances
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Systems assessment of hydrogen-based energy carriers
Deadline : 2024-03-31
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc in hydrometallurgy for critical metals recovery
Deadline : 2024-04-12
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in bioinformatics with emphasis to ML
Deadline : 2024-03-14
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Assessment and mitigation of underwater radiated noise from ships
Deadline : 2024-03-20
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc in 2D materials based sensor for battery monitoring
Deadline :  2024-03-11
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in Stabilizing plant proteins with polysaccharides
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral researcher within modelling of kraft delignification
Deadline : 29 February, 2024
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Optical metasurfaces: Science and Applications
Deadline : 2024-03-22
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in PFAS Removal Using Electrochemical Methods
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in metal sinter-based additive manufacturing
Deadline :  2024-03-15
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *