پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 بورسیه فوق دکتری در بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی-تحقیقاتی شمال آلمان

24 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان  University of Hamburg اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

ریاضیات، انفورماتیک، علوم طبیعی، گروه زیست شناسی، مؤسسه علوم گیاهی، میکروبیولوژی، فیزیک، زمین شناسی، ژئوشیمی، بیوژئوشیمی،  کانی شناسی،  شیمی، علوم اجتماعی،اقتصاد، سیستم های جانوری، اقیانوس شناسی فیزیکی، مکرومولکولی، تصویربرداری پیشرفته از ماده، نجوم، علوم نانو، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

2500 یورو به صورت ماهانه بعد از کسر مالیات به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، جزئیات و ددلاین بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the project “Conformal – EIC From conformal symmetries and integrability to the Elektron-Ion Collider” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 31.05.2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project ”Impacts of mosses and lichens on permafrost soil carbon dynamics since the last glacial (MoLiCarb)” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 12.04.2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for spectroscopy at free-electron lasers § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 01.04.2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate Political Economy § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 31.03.2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “PalMod Phase III” Examining the response of the ocean carbon storage and biogeochemical cycles to abrupt events during the last deglaciation § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 31.03.2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Molybdenum Isotope Geochemistry” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 28.03.2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “ICON-4C4M-O” Developing the ocean component of an emission-driven ICON-seamless for CMIP7 applications § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 27.03.2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “XSTEREOVISION: STEREOSCOPIC X-RAY VISION TO INVESTIGATE NANOPARTICLES” (JOINED PROJECT OF KTH, UHH AND DESY) § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 19.03.2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘ – Theory of advanced x-ray techniques for studying the dynamics of energy-storage materials” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 18.03.2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Micropalaeontology for the DFG Project “Ocean Life on the brink of extinction: Quantifying the collapse of marine ecosystems during the Permo-Triassic climate crisis” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 15.03.2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate Attosecond to few fs X-ray imaging of the nanoscale § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 15.03.2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 15.03.2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate Superconductivity: Dynamics and Technology § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 14.03.2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘ – Theory of hidden phases close to the Mott transition” § 28 Subsection 1+3 HmbHG
Deadline : 13.03.2024
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Research Associate “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘- Dissipative engineering of quantum materials via cavity QED” § 28 Subsection 1+3 HmbHG
Deadline : 13.03.2024
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Visual Scepticism. Towards an Aesthetic of Doubt” (ERC Advanced Grant Horizon 2020) § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 12.03.2024
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “BASS” Sub-Project 2.2, “Momentum and energy fluxes in the presence of surfactants” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 10.03.2024
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate Chemical Engineer § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 10.03.2024
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “SFB 1615 – SMART Reactors” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline :08.03.2024
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (PhD candidate) in Immunogenetics/Evolutionary Genetics § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 07.03.2024
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Research Training Group NANOHYBRID ” Hybrid Structures on the Nanoscale: Chemical Concepts to Prepare Heterogeneous Nanostructures with Anisotropic Material Properties § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 07.03.2024
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Milliwatt-level efficient gas harmonic EUV source”  § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline :07.03.2024
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “HIGH -Q” Attosecond to few fs X-ray imaging of the nanoscale § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 01.03.2024
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Postdoc) § 28 Subsection 2 HmbHG
Deadline : 29.02.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *