پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 22 بورسیه پست دکترا در دانشگاه اوپسالا سوئد

22 بورسیه پست دکترا در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

ژئوفیزیک، علوم زمین، مهندسی برق، کامپیوتر، ریاضیات کاربردی،شیمی، بیوانفورماتیک، داده های بیولوژیک، پزشکی، آمار، شیمی محاسباتی، زیست شناسی، علوم بهداشتی، روانشناسی بالینی، علوم مراقبتی، سلامت عمومی، اخلاق زیستی، اقتصاد، کانی شناسی، سنگ شناسی، زیست شناسی مولکولی، داروسازی، یادگیری ماشینی و تجزیه و تحلیل آماری، لیمنولوژی، بوم شناسی آبزی، علم مواد، مکانیک سنگ، ژئومکانیک، هیدروژئولوژی، ژئوفیزیک، و یا رشته های مرتبط.

-میزان حقوق

میزان حقوق ۳۵ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Exploration Geophysics, focus on AI and DAS
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Distributed Learning and Optimization
Deadline : 2024-03-11
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in Organic photochemistry, directed towards sustainable aviation fuels
Deadline : 2024-02-26
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Bioinformatics
Deadline :2024-02-29
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral  within the Center of Excellence for Chemical Mechanisms of Life at Uppsala University
Deadline : 2024-02-23
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in cardiovascular epidemiology
Deadline :  2024-02-28
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher at the SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform
Deadline : 2024-03-08
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in bioinformatics & spatial modeling using metabarcoding data
Deadline :  2024-02-29
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in the field of complex interventions
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher within Bioethics and Preference Research
Deadline :  2024-02-23
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in economics
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Researcher in Strings, quantum fields and geometry
Deadline : 2024-02-28
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher with specialization in high-power amplifiers for particle accelerators
Deadline : 2024-02-26
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in Radiosensitization by high-Z atoms
Deadline :  2024-02-28
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in Hydrology within Coupled Processes in Fractured Rocks
Deadline : 2024-03-15
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in electric vehicle battery modelling
Deadline :2024-04-01
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in correlation spectroscopy
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in limnology/aquatic ecology
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in Computational Biology
Deadline : 2024-04-30
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral
Deadline : 2024-04-02
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in RNA-research
Deadline : 2024-03-18
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in Petrology
Deadline : 2024-03-07
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *