پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 فلوشیپ فوق دکتری در کینگز کالج لندن، انگلیس

به بیش از 23  متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در کینگز کالج لندن، انگلیس King’s College London اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

روانپزشکی، درد و بازسازی ولفسون، علوم کامپیوتر، مهندسی، مهندسی برق/الکترونیک، ژنتیک، بیولوژی، کوانتوم، کیهان شناسی، علوم زیست پزشکی، علوم قانونی، زیست شناسی سلولی/مولکولی، شیمی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک، زیست شناس محاسباتی، توسعه فناوری دیجیتال؛ داده های بهره وری؛هوش مصنوعی، الکتروفیزیولوژی ، تصویربرداری علوم اعصاب، فلسفه، روانشناسی، تریبولوژی، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

حدود 41001 پوند در سال.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

 

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Tribology – King’s Climate & Sustainability project
Deadline : 26 February 2024.
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in the Department of Psychological Medicine
Deadline : 15 February 2024.
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in the Department of Philosophy: Existence after Kant
Deadline : 12 February 2024.
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Neuroscience Electrophysiology and Imaging
Deadline : 20 February 2024.
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in n Genomics for Eating Disorders (EDGI) – INTERNAL ONLY
Deadline : 12 February 2024.
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Molecular Biology
Deadline : 18 February 2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Associate in Digitalisation, Skill Development and Firms in Creative Industries
Deadline : 04 March 2024.
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in C9ALS/FTD Gene Therapy
Deadline : 22 February 2024.
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate -Faecal Microbiota Transplantation Trials
Deadline : 18 February 2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate – Senior Bioinformatician / Computational Biologist
Deadline : 19 February 2024.
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate – INTERNAL ONLY
Deadline : 11 February 2024.
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate – Inflammation Biology
Deadline : 25 February 2024.
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate – Infectious Diseases
Deadline : 19 February 2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (EEG Analysis) in the Department of Forensic & Neurodevelopmental Sciences
Deadline : 15 February 2024.
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate
Deadline : 12 February 2024.
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Qualitative Research Associate in the Department of Health Services & Population Research
Deadline : 12 February 2024.
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Associate in Theoretical Particle Physics and Cosmology
Deadline :14 March 2024.
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Associate in Quantum Emergent Hydrodynamics of many-body systems
Deadline : 25 February 2024.
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Associate – Epigenetics, DDR and Replication Stress in Stem Cells and Leukaemia
Deadline : 18 February 2024.
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Research Fellow in Multi-agent Reinforcement Learning and Foundation Models
Deadline :  12 March 2024.
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral Research Associate
Deadline : 29 February 2024.
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Clinical Research Fellow at the Wolfson Sensory, Pain and Regeneration Centre (SPaRC)Clinical Research Fellow at the Wolfson Sensory, Pain and Regeneration Centre (SPaRC)Clinical Research Fellow at the Wolfson Sensory, Pain and Regeneration Centre (SPaRC)
Deadline : 05 March 2024.
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Clinical Research Associate in the Department of Psychosis Studies
Deadline : 18 February 2024.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *