پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 05 بورسیه  فوق دکترا (پست دکتری) در دانشگاه ویرجه آمستردام هلند

بیش از 05 بورسیه  فوق دکترا (پست دکتری) در دانشگاه ویرجه آمستردام هلند Vrije University Amsterdam اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

آب و هوا، سازگاری سبز،علوم محیطی، اقتصاد محیط زیست، جغرافیای محیطی انسانی، ژنتیک رفتاری، روانشناسی، علوم داده، علوم تربیتی، جامعه شناسی، اقتصاد، آمار، علوم اجتماعی، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، اقتصاد، ریاضی، روانشناسی، علوم بهداشت، علوم زیست پزشکی، اپیدمیولوژی، بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر،

میزان حقوق

برای دانشجویان فوق دکترا حدود 46 هزار یورو می باشد.

 عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Valuing and co-creating green adaptation measures for climate extremes
Deadline : 16-2-2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Gene-Environment Interplay in Children’s Educational Development
Deadline : 9-2-2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Governance of Artificial Intelligence and Digital Technologies
Deadline : 18-2-2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doc on inclusion of norms and values in economic modelling
Deadline : 16-2-2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in Stress Research
Deadline : 2-2-2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *