پرش به محتوا
applytalkshow
Home
14 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه استکهلم Stockholm University سوئد

14 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه استکهلم Stockholm University سوئد اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از اخترفیزیک، اقتصاد، جرم شناسی، حقوق، نجوم، تجزیه و تحلیل سیستم زمین، دریای بالتیک (BSC)، یادگیری ماشین، بوم شناسی، شیمی، مواد، مدل‌های چرخه کربن، الکترونیک، بیوالکترونیک، و یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

ماهانه 32 تا 36 هزار کرون سوئد می باشد.

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Computational Astrophysics with an emphasis on Core-Collapse Supernovae
Deadline : 12 January 2024.
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Labor Economics and the Economics of Crime
Deadline :  1 February 2024.
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Transient Astrophysics with LSST (3)
Deadline :  12 January 2024.
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Earth System Analysis (2)
Deadline : 7 January 2024.
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researchers focusing on Fish and Fisheries issues (2)
Deadline :14 January 2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Neutrino Astroparticle Physics at the IceCube Observatory
Deadline :  2024-01-12.
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Landscape Ecology
Deadline : 31 January 2024. 
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Solar physics
Deadline : 31 January 2024.
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Senior Researcher in Solar Physics (2)
Deadline : 31 January 2024.
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in Materials Chemistry
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow on Soil carbon cycling
Deadline : 31 January 2024.
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Thermally Conducting Nanopaper for Flexible Electronics
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Reversible Lignin Chemistry
Deadline : 22 February 2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow on Advanced Solid-State NMR Experimentation on Borosilicate Glasses
Deadline :2024-01-31.
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in the synthesis of organic bioelectronic materials
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Deep Convective Storm Systems
Deadline : 31 January 2024.
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Human-Computer Interaction
Deadline : 29 February 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *