پرش به محتوا
applytalkshow
Home
22 بورسیه پست دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

22 بورسیه پست دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH اعلام شده است.

حوزه های مورد نیاز

MATLAB، Python، گرافیک تعاملی، تعامل انسان، کامپیوتر، فیزیک هسته ای، آمار، ریاضی، تجزیه و تحلیل داده های ایمنی ترافیک، شیمی، بیوتکنولوژی، مشخصه مکانیکی مواد بیولوژیکی، MRI، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، مهندسی شیمی، فناوری الیاف و پلیمر، علوم پلیمر، شیمی مواد، حمل و نقل، مهندسی عمران، برنامه ریزی شهری، برنامه نویسی، علوم غذایی، بیوفیزیک، مهندسی هسته ای، ایمنی انرژی هسته ای، مکانیک مهندسی، CFD، digital twin، تولید کشتی، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researchers in Intelligent and Autonomous Systems
Deadline :16.Feb.2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in visualizations for smart industry 5.0 industrial operators
Deadline : 16.Feb.2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in machine learning for data analysis and image reconstruction in applied nuclear physics
Deadline : 15.Feb.2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in statistical methods for risk analytics and safety validation of automated vehicles
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in pulse programming of magnetic resonance elastography
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in advanced magnetic resonance elastography
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in wood modification for multifunctionalities
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in cellulosic materials based sensor
Deadline : 31.Jan.2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Transport Policy Analysis
Deadline : 22.Jan.2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Naval Architecture with focus on sailing of commercial ships
Deadline : 22.Jan.2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in High Voltage Engineering
Deadline : 15.Jan.2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Rigorous Analysis of Binary Programs
Deadline :12.Jan.2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Digital Twin for Ship Design and Production
Deadline : 12.Jan.2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in hydrogenation of bioethanol products (Technology development)
Deadline : 12.Jan.2024
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in CFD Simulation of heat-transfer and advanced heat-exchangers
Deadline : 12.Jan.2024
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Nuclear Power Safety
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in ionic liquids for inorganic synthesis
Deadline : 11.Jan.2024
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in catalysis for water splitting
Deadline :11.Jan.2024
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in computational biophysics
Deadline : 10.Jan.2024
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in sustainability of food innovations
Deadline : 10.Jan.2024
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in GPU algorithms for molecular dynamics with GROMACS
Deadline : 08.Jan.2024
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Networked Systems for Machine Learning
Deadline : 08.Jan.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *