پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 14 بورسیه پست دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark

بیش از 14 بورسیه پست  دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های روانشناسی، پزشکی، فناوری، بیوفیزیک، شیمی، غذا، زیست شناسی ساختاری، فیزیولوژی، روانپزشکی کودک، زیست شناسی، آکوستیک، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، گلیکوبیولوژی، پروتئومیکس، مهندسی زیستی، فارماکولوژی، رباتیک، علوم کامپیوتر، علوم غذایی، صنایع غذایی، بیوفیزیک، حقوق، ارتباطات، مطالعات رسانه ای، مطالعات فرهنگی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره فوق دکتری در دانشگاه جنوب دانمارک 33957 کرون در ماه است.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc til EEG-neurofeedback projekt
Deadline : 02/09/2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc in Advanced Food Microscopy
Deadline : 01/11/2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in sponge physiology
Deadline :01/16/2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc i historien om dansk børnepsykiatri
Deadline : 16.01.2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in bone biology
Deadline : 01/22/2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2.5-Year (30-Month) Postdoctoral Fellow at the Acoustics Lab of the Centre for Industrial Electronics
Deadline :01/16/2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Available For Studying The Role Of Sialic Acids In Early Brain Development Using Brain Organoids
Deadline : 02/02/2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc in microalgae molecular bioengineering
Deadline :01/04/2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc in translational pharmacology
Deadline : 01/15/2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Assistants/Postdocs within AI-based collaborative robotics
Deadline : 01/03/2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Safe and Trustworthy Intelligent Cyber-Physical Systems
Deadline : 02/01/2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Plant-based Food Micro-Imaging
Deadline : 01/11/2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for Interdisciplinary Maritime Research Platform at the Department of Law, University of Southern Denmark
Deadline : 01/03/2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc-stilling i publikumsstudier ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab
Deadline : 04.01.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *