پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 22 فلوشیپ فوق دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft

بیش از 22 فلوشیپ فوق دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

علوم کامپیوتر، مهندسی، ریاضی، مهندسی عمران/ژئوتکنیک، سیستم‌ها و کنترل، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی، جغرافیا، علوم سیستم زمین، پلیمرها و کامپوزیت ها، علم مواد، مهندسی مکانیک، مکانیک کاربردی، فلسفه، STS، مدیریت فناوری، فناوری دریایی، سیستم ها، فیزیک کاربردی، مهندسی شیمی، مهندسی بیوشیمی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، مهندسی برق، یادگیری ماشین، مدیریت ساخت و ساز، سازه های فولادی، اتصالات، سازه های کامپوزیت، مکانیک سیالات و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق با توجه به رزومه افراد از ۲۸۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو می باشد. (برای زندگی در هلند عالی). شرایط استخدام و مزایا در انتها متن می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   PostDoc R&D in ensuring data security
Deadline : February 1, 2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Numerical Modelling of Cyclically Loaded Monopile Foundations for Offshore Wind Turbine
Deadline : 9 January 2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Integrated Optimization- and Learning-based Multi-agent Control of Large-scale Networks with Hybrid Dynamics
Deadline :8 January 2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Robust Machine-Learning-Based Detection and Classification for Autonomous Underwater Robots
Deadline : 8 January 2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – Digital Twins for Dynamic Coastal Dune Fronts for Safety and Ecosystem Development under Increased Climate Pressure
Deadline : 7 January 2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Film Extrusion of Functional Polymer Nanocomposite for Inductive Polymer Welding Processes
Deadline :  7 January 2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Machine Learning-driven Modeling of Metallic Microstructures
Deadline :  January 2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Ethical Impact of Technology on Society
Deadline : January 7, 2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Autonomous Intra-Terminal Barges for Automated Cargo Transhipment
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Process Dynamics and Control for Direct Air Capture
Deadline : 7 January 2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc : Temperature effects on microbial electrosynthesis from CO2
Deadline : 7 January 2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc CirculaREE
Deadline : 3 January 2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc in Quantum Networks
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  on induction welding
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Thrombosis-on-a-chip: Unveiling the Mysteries of Blood Clots in Thromboembolic Diseases
Deadline : December 15th 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Epistemic Reinforcement Learning for Safe Autonomous Driving
Deadline : December 15th, 2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – Infra as a service modellen met circulariteit en opschalingspotentieel
Deadline : 10 december 2023.
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – Infra as a service models with circularity and scale-up potential
Deadline :  December 10, 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Cyclic Load Behaviour of Complex Bonded Steel-Composite Joints
Deadline : 8 December 2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Upscaling Behaviour of Complex Hybrid Steel-Composite Bonded Joint for Large Scale Offshore Structures
Deadline : 8 December 2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Field of Wind Farm Control
Deadline : 6 December 2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Data-driven Modelling in Turbulence Modelling and Fluid-Structure Interaction
Deadline : 3 December 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *