پرش به محتوا
applytalkshow
Home
14 بورسیه پست دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 14 بورسیه پست  دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های فیزیک، ریاضیات، مکانیک، علوم محیطی، اکولوژی، زیست شناسی دریایی، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، برنامه نویسی، علوم زیستی، زیست شناسی مولکولی، زیست پزشکی، علوم اجتماعی، تجارت، ژئوشیمی، اپی ژنتیک، علم داده، ژئومیکروبیولوژی، بیوژئوشیمی، میکروبیولوژی محیطی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره فوق دکتری در دانشگاه جنوب دانمارک 33957 کرون در ماه است.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  af the Quantum Field Theory Centre
Deadline : 2023-Dec-04
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Fellows in Quantum Mathematics and Quantum Computing
Deadline : 2023-Dec-01
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellows in Quantum Mathematics
Deadline :2023-Dec-01
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Simulations to Remove Nanoplastics from Water
Deadline :  2023-Nov-30
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher – Ecosystem Services and Climate Change Adaptation
Deadline : 2023-Nov-15
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in the DFF project Coloring Borders Green
Deadline : 2023-Nov-15
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Biomolecular Simulations of Membranes and Membrane Proteins is available at PhyLife
Deadline :  2023-Nov-15
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in RNA Biology with Focus on Disease-associated Mutations in the RNA-binding Proteins RBM10 and RBM12
Deadline : 2023-Nov-10
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in the Danish Industry Foundation Funded Project Cybersecurity and Business Continuity
Deadline :  2023-Nov-10
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc In Microbial Processes in Oxygen-depleted Waters
Deadline :2023-Nov-07
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Epigenetics
Deadline :  2023-Nov-05
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computational Biology
Deadline : 2023-Nov-05
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Data Science
Deadline : 023-Nov-02
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Marine Geomicrobiology
Deadline :  2023-Nov-01
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *