پرش به محتوا
applytalkshow
Home
18 بورسیه پست دکتری در دومین دانشگاه برتر هلند دانشگاه آمستردام

به بیش از 18 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری (فوق دکتری – فوق دکترا) در دومین دانشگاه برتر هلند، دانشگاه آمستردام اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز برای فوق دکتری

فیزیک، علوم شناختی، مدیریت، آسیب شناسی روانی، زبان شناسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی، جامعه شناسی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مطالعات شهری،  سیاست زیست محیطی، ریاضی،فیزیک یون، کوانتوم، بینایی کامپیوتر، یادگیری ماشین، ستاره شناسی، علوم کامپیوتر، برق، مهندسی کامپیوتر و یا رشته های مورد ارتباط با آنها

میزان حقوق فوق دکترا

میزان حقوق قبل از کسر مالیات 46,792 سالانه یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجویان 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Researcher in Nanophotonics with 2D Quantum Materials
Deadline :  7 November 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two Postdocs on Digital Twin-oriented Virtual Research Environments and Infrastructure Services
Deadline : 31 October 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Clinical Psychology
Deadline : 10 October 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Sign Language Acquisition
Deadline : 10 October 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher on Deep Learning for Medical Imaging (2 years)
Deadline : 10 October 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two Postdoctoral Researchers on AI & Politics
Deadline : 18 October 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Inclusive Climate Actions in European Cities
Deadline : 13 October 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Dissipative Metamaterials
Deadline : 15 October 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Attitudes and Behavioural Change Towards Sustainable Health Care
Deadline :  22 October 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in Quantum Simulation and Computing with Arrays of Single Sr Atoms
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Quantum Many-Body Physics with Ultracold Rb-Sr Mixtures and RbSr Molecules
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Conflicted Streets in the 15 Minute City
Deadline : 22 October 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc in Visual AutoML for Autonomous Driving (3 years)
Deadline : 31 December 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  3 years PostDoc: Visual AutoML for Autonomous Driving
Deadline :  31 December 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – Resolving stellar populations beyond the Local Group with ELT/MOSAIC
Deadline : 09-10-2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Fellow in Discrete Mathematics
Deadline :  20.10.2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher ‘Vital Elements and Postcolonial Moves’
Deadline :  27 October 2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on In-band Network-wide Telemetry in 6G Networks
Deadline : 31 October 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *