پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 21 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کلگری کانادا

اعلام 21 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کلگری کانادا در حوزه های مهندسی، علوم محض و پایه

میزان حقوق سالانه 55 هزار دلار کانادا  + بیمه کامل درمانی

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

 

1. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Biomedical Systems Modeling, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
2. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Sea Ice/Polar Marine Biogeochemistry, Department of Geography
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
3. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Energy and Environmental Policy, School of Public Policy
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
4. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Development of an Energy-Efficient Nanobubble Generator, Department of Chemistry
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
5. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Health Policy and Faculty of Medicine, School of Public Policy
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
6. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar – Stem Cell Biology and Precision Medicine, Departments of Medical Genetics and Biochemistry & Molecular Biology, Cumming School of Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
7. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Biomedical Systems Modeling, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
8. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar Origin and Migration of Fluids Associated with Unconventional Hydrocarbon Reservoirs, Faculty of Science
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
9. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar in Genomics and Bio-informatics, Production Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
10. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Post Doctoral Scholar, Masculinity Studies in Education, Werklund School of Education
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
11. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Post Doctoral Associate in Linguistics, School of Languages, Linguistics, Literatures, and Cultures
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
12. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Community Health Sciences, Cumming School of Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
13. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Information and security, Canadian Network on Information & security (CANIS)
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
14. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Social Work and Field Education, Faculty of Social Work
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
15. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Information and security, Canadian Network on Information & security (CANIS)
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
16. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar, Cardiac Sciences and Radiology, Cumming School of Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
17. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Post Doctoral Scholar – Material Engineering, Schulich School of Engineering
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
18. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Scholar in Real-World Evidence Analytics, Oncology, Cumming School of Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
19. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Post Doctoral Scholar, Clinical Neurosciences, Cumming School of Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
20. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral Associate in Primary Care/Implementation Science, Family Medicine, Cumming School of Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات
21. Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Post Doctoral Associate – Translational Studies on Neurodevelopmental Disorders, Department of Comparative Biology and Experimental Medicine, Faculty of Veterinary Medicine
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *