پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 19 بورسیه پست دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان

19 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

عکاسی، برنامه ریزی و ارتباطات، علوم حفاظت، علوم محیطی، اقتصاد محیط زیست، روانشناسی بالینی، روان درمانی، مردم شناسی، تاریخ، کوانتوم، تغییرات اقلیمی، بیوژئوشیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، زراعت،گیاه شناسی، ژئوفیزیک،  زمین شناسی، انفورماتیک، تعامل انسان و کامپیوتر، روانشناسی، روانشناسی بالینی و روان درمانی، اقتصاد، مهندسی مکانیک، مهندسی حمل و نقل و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

2500 یورو به صورت ماهانه بعد از کسر مالیات به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، جزئیات و ددلاین بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Postdoc) § 28 Subsection 2 HmbHG
Deadline :22.10.2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Arctic squeezing and tundra protection: opportunities, planning and communication (SQUEEZE)” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 18.10.2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate History of Photography § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 11.10.2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘ – Quantum Control of Nuclear States ” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 11.10.2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Postdoc) § 28 Subsection 2 HmbHG
Deadline : 09.10.2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Development and validation of a formal theory of co-occurring emotions” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 08.10.2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “CLICCS A1 Carbon Dynamics in the Arctic” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 07.10.2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Biomimetic potential of fiber-reinforced design in plants” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 06.10.2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 06.10.2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “MOMENT” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 05.10.2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “RESCUE-MATE” for VR/AR Development § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 04.10.2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Associate in the DFG-Project “Contextual influences on dynamic belief updating in volatile environments: Basic mechanisms and clinical implications”, § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 03.10.2023
View details & Apply 

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “NFDI4Earth – National Research Data Infrastructure for Earth System Sciences” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 03.10.2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Capitalizing on Cold Pool Observations (HErZ4 – OceanWeather)” as PhD student of the Hans-Ertel-Centre. § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 03.10.2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Postdoc) in Applied Microeconomics § 28 Subsection 2 HmbHG
Deadline : 01.10.2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “DFG Research Training Group: Modelling, Simulation and Optimization of Fluid Dynamic Applications” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 30.09.2023
View details & Apply 

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “DFG MA2561/9-1“ 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 30.09.2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Postdoc) § 28 Subsection 2 HmbHG
Deadline : 29.09.2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Learning under stress” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 28.09.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *