پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 فلوشیپ فول فاند فوق دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

24 بورسیه پست دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH اعلام شده است.

حوزه های مورد نیاز

بازیافت باتری های LFP، نانوفوتونیک کوانتومی، علوم اجتماعی، محیط زیست، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک، آمار ، ریاضی،فیزیک، نجوم، شیمی، مهندسی شیمی، ژئوشیمی، بیوشیمی مهندسی پلیمر، بیوفیزیک، زیست شناسی مولکولی، مهندسی مواد، مهندسی برق و الکترونیک،کانکتومیک، ژنتیک، زیست شناسی، آنزیم شناسی، بیوتکنولوژی، میکروسکوپ نوری،یادگیری ماشین، شبکه های عصبی مصنوعی، مهندسی انرژی، مهندسی پزشکی و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Development of chemical process for LFP batteries recycling
Deadline :2023-10-20
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Quantum Nanophotonics
Deadline : 2023-10-30
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Materials Chemistry for Electrochemical Applications
Deadline : 2023-11-01
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in PFAS Removal Using Electrochemical Methods
Deadline : 2023-10-20
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Software Engineering
Deadline : 2023-10-15
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc on the environmental assessment of business models with BM-LCA
Deadline : 2023-10-29
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – theory of quantum metal-organic frameworks
Deadline : 2023-09-30
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in AI-driven optimization of variational algorithms for near-term
Deadline : 2023-12-04
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc , Development of Protein based Membranes for Water Purification
Deadline : 2023-10-13
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc , Biomimetic Membranes for Efficient Li-ion Recovery in Battery Recycling
Deadline : 2023-10-13
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Adaptive and Energy Efficient Power Amplifiers for Future Wireless Systems
Deadline : October 15, 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Twisted 2D Topological Quantum Materials Heterostructure
Deadline :October 20, 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in communications and coding for channels with memory
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computing Science
Deadline :  2023-11-01
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in GaN based electronics for high frequency and power applications
Deadline : 2023-10-11
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in Mathematics
Deadline : 2023-10-04
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Signal Processing/Machine learning
Deadline :  2023-10-13
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computational Electrocatalysis
Deadline : September 30, 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in mathematics
Deadline : 2023-09-30
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral – Investigations of households’ carbon footprints
Deadline : 2023-09-30
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in morphology-guided de novo drug design
Deadline : 2023-09-24
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in molecular simulation and machine learning
Deadline :2023-09-24
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Machine learning for nuclear reactor core monitoring
Deadline : September 30, 2023
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc (researcher) in Mass Spectrometry for Laboratory Automation
Deadline : 2023-09-25
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *