پرش به محتوا
applytalkshow
Home
8 فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه ساری انگلیس University of Surrey

به بیش از 8 متقاضی برای فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه ساری انگلیس University of Surrey اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، علوم کامپیوتر، پایداری زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، دیتا ساینس، فناوری اطلاعات، زیست شناسی، ویروس شناسی، اختلال در رشد کودک، و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

میزان حقوق 39233 پوند در سال خواهد بود.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Mesoscale Materials Modelling for Solid-state Batteries
Deadline : 13 September 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Research Fellow in Kirigami Mechanics
Deadline :  11 September 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Verification or Security or Concurrent/Distributed Systems
Deadline : 01 September 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow
Deadline : 28 August 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Advanced Wireless Communication
Deadline : 28 August 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Surface Electromagnetics
Deadline : 28 August 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in RNA Biology / Virology
Deadline :  03 September 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Child Development
Deadline : 28 August 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *