پرش به محتوا
applytalkshow
Home
22 بورسیه پست دکتری در دانشگاه آراهوس دانمارک

بیش از 22 بورسیه پست دکتری در دانشگاه  آراهوس دانمارک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

شیمی، علوم مواد، مهندسی شیمی، علوم سیاسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، مطالعات علم و فناوری، مطالعات آموزش و پرورش، زیست شناسی، بیوتکنولوژی، مهندسی زیستی، مهندسی شیمی، زراعت، جغرافیا، علوم اجتماعی/اقتصاد محیطی، زیست شناسی، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی، شیمی مواد غذایی، علوم غذایی، پزشکی، مهندسی شیمی، شیمی، بیوتکنولوژی، مهندسی محیط زیست، سنتز نانومواد، بیوشیمی، اکولوژی، جغرافیا، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، فیزیک، مهندسی ریاضی، مهندسی مکانیک، علوم دامی، و یا حوزه های مرتبط.

میزان حقوق

35000 کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two Postdoc  for PFAS Treatment Technologies
Deadline : 15 Sep 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in the YOUTHPOL research project
Deadline :15 Sep 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc : Automated Expertise? Artificial intelligence and algorithmic systems as inter-professional work practices in urban planning and infrastructure
Deadline : 10 Sep 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral at Crown Prince Frederik Center for Public Leadership
Deadline : 4 Sep 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  RE-ADVERTISEMENT: Post Doc on CO2 to Protein
Deadline : 1 Sep 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Landscape Scenarios with Stakeholder Involvement
Deadline : 1 Sep 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in studies of cellular stress responses in aging
Deadline : 1 Sep 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doctorial : Cellular Milk – sustainable cell media and secretomes
Deadline :  1 Sep 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc within development of ammonia synthesis and separation technology
Deadline : 1 Sep 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Therapeutic Protein Development
Deadline : 31 Aug 2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doc in Agro-emission mitigation
Deadline : 28 Aug 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Structural Chemistry
Deadline : 25 Aug 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Senior Researcher in population dynamics and wildlife ecology
Deadline :  21 Aug 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in synthetic biology, metabolic engineering, and bio-mitigation of CO2
Deadline : 15 Aug 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2-yr postdoc on Cascading trophic effects of vegetation restoration across Danish and European landscapes
Deadline :15 Aug 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Machine Learning for Advanced Physical Simulation
Deadline :  15 Aug 2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in RNA biology and therapeutics
Deadline :15 Aug 2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc with a strong background in Neuroscience
Deadline :  15 Aug 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Senior Researcher for the National Centre for Register-based Research (NCRR) –Genetics and Neuroepidemiology
Deadline :14 Aug 2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoc in Novel technologies for animal welfare assessment
Deadline :  14 Aug 2023 
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral  in the Philosophy of Pathocentric Epistemic Injustice at the Department of Philosophy,
Deadline : 11 Aug 2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Sustainable production of cultured milk
Deadline : 10 Aug 2023 
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *