پرش به محتوا
applytalkshow
Home
24 فلوشیپ فوق دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

24 بورسیه پست دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH اعلام شده است.

حوزه های مورد نیاز

علوم کامپیوتر، زیست شناسی محاسباتی، بیوانفورماتیک، ریاضیات، علوم محاسباتی، پردازش تصویر/سیگنال، فیزیک یا شیمی، علم احتراق، مکانیک سیالات، مهندسی شیمی، مهندسی انرژی، مهندسی برق، امنیت شبکه یا رایانه، فناوری‌های افزایش حریم خصوصی، امنیت، شبکه های ارتباطی، بهینه سازی، یادگیری ماشین، برنامه نویسی، بیوتکنولوژی، آمار، هوش مصنوعی، شیمی الکتروتحلیلی، الکتروشیمی، شیمی تجزیه، سنجش شیمیایی، نقشه برداری، بیوفیزیک، میکروسیستم ها، گرافیک تعاملی، تعامل انسان و کامپیوتر، اپتیک، مهندسی تولید، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Machine Learning for Computational Biology
Deadline : 04.Sep.2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in industrial tomography with deep learning
Deadline :01.Sep.2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Automatic Control in Building Systems
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in CFD Simulation of heat-transfer and crystallization
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Learning in Networks
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Multimodal Graph generative models
Deadline : 31.Aug.2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Network Security
Deadline : 28.Aug.2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in computational enzyme design
Deadline : 25.Aug.2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in learning and optimization for edge computing
Deadline : 21.Aug.2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in numerical analysis
Deadline : 21.Aug.2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in generative AI for the creation of artificial spiderweb
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in medical and life science data analysis, and machine learning
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in generative AI for recognition of human behavior
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Electroanalytical Chemistry (2 postdoctoral)
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Learning for Autonomous Robots in Complex Real-world Environments
Deadline : 15.Aug.2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor inom spatiell cellbiologi
Deadline : 14.Aug.2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in acoustofluidics of protein crystals
Deadline : 14.Aug.2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Mathematics, production optimization project with AstraZeneca
Deadline : 14.Aug.2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Pharma-Manufacturing Data Connectivity with AstraZeneca
Deadline : 14.Aug.2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in immersive visualizations for industry with AstraZeneca
Deadline : 14.Aug.2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Biocatalysis and Enzyme Engineering
Deadline : 11.Aug.2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in integrated lithium niobate and silicon photonics
Deadline : 10.Aug.2023
View details & Apply 

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Robotics and Automated Microscopy Imaging
Deadline : 10.Aug.2023
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Cell Biology and Microscopy Imaging
Deadline : 10.Aug.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *