پرش به محتوا
applytalkshow
Home
20 بورسیه پست دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 20 بورسیه پست  دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک University of Southern Denmark اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های علوم بهداشتی، روانشناسی، علوم ورزشی، آب و هوا شناسی، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، بیوفیزیک، نانوتکنولوژی، فیزیک، علوم انسانی، مهندسی عمران، مهندسی معماری، آمار، علوم زیستی، و زیست پزشکی، علوم اعصاب، زیست شناسی مولکولی،اقتصاد، محیط زیست،اقتصاد منابع، اقتصاد انرژی، امور مالی، شیمی، داروسازی، انفورماتیک، C++، رباتیک، تعامل انسان، ربات، یادگیری ماشین، اپتیک کوانتومی، مترولوژی کوانتومی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره فوق دکتری در دانشگاه جنوب دانمارک 33957 کرون در ماه است.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc in Physical Activity Behaviour Change
Deadline :  2023-Aug-30
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow for SDU Climate Cluster Elite Center Mobilizing Post-Anthropocentric Climate Action: A New Root Narrative (PACA)
Deadline : 2023-Aug-25
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in stretchable organic electronics
Deadline : 2023-Aug-15
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Bioimaging at the Danish Molecular Biomedical Imaging Center
Deadline :2023-Aug-15
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Bioimaging and Proteomics at the Department of Biochemistry and Molecular Biology
Deadline :  2023-Aug-15
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral: Challenge-Based Research Methods in the Humanities
Deadline :  2023-Aug-14
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral: Cultural and Aesthetic Perspectives on Challenges in the Nordics
Deadline : 2023-Aug-14
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral: Societal Perspectives on Challenges in the Nordics
Deadline :  2023-Aug-14
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doc/Assistant Professor in Computational Design and Digital Fabrication
Deadline : 2023-Aug-11
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in in vitro models of neuroinflammation
Deadline : 2023-Aug-01
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral to Study Core Cell Cycle Machinery in Early Development Mechanisms
Deadline :2023-July-31
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Proteomics and Cell Signalling
Deadline : 2023-July-31
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc with a Focus on Scalable Energy Conversion and Storage Devices in Energy Systems Transition
Deadline : 2023-July-31
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc with a Focus on Scalable Energy Conversion and Storage Devices in Energy Systems Transition
Deadline :2023-July-31
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Theoretical / Computational Chemistry
Deadline :  2023-July-31
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doc at SDU Center for Energy Informatics
Deadline :  2023-July-30
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Automatic Offline Programming of Robotic Tasks with Specified Cartesian Trajectories
Deadline :2023-July-27
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  within AI-based collaborative robotics
Deadline : 2023-July-26
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc within Manipulation and Assembly of Flexible and Fragile Objects for Laboratory Automation
Deadline : 2023-July-26
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow for Quantum Sensing and Fundamental Physics
Deadline :2023-July-23
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *