پرش به محتوا
applytalkshow
Home
8 فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه اوترخت هلند

به بیش از 8  متقاضی برای فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

تاریخ، فلسفه فیزیک، زیست شناسی، فلسفه علم عمومی، باستان شناسی محاسباتی، باستان شناسی رومی، بیوانفورماتیک، علوم محاسباتی، علوم زمین، هوش مصنوعی، بینایی کامپیوتر، تصویربرداری بیولوژیکی/پزشکی یا بیوانفورماتیک، روانشناسی اجتماعی، زیست شناسی ساختاری، توسعه نرم افزار، روش شناسی و آمار، بهداشت (عمومی)، علوم داده، علوم اجتماعی محاسباتی و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

میزان حقوق 46200 یورو در سال خواهد بود.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoc in History and Philosophy of Physics or Science (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 6 July 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  postdoctoral researcher in Roman archaeology
Deadline : 31 July 2023
View details & Apply 

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Bioinformatics Machine Learning (1.0 FTE)
Deadline : 10 July 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoctoral researcher in the field of Global Sustainability and Earth System Governance (1.0 FTE)
Deadline : 16 July 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher Multi-modal AI for Understanding Plant Traits (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 26 August 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc candidate project Preventing negative effects of external pressures and enhancing intrinsic motivation for behavioural change (1.0 FTE, 3 years)
Deadline : 20 August 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoc in development of the HADDOCK integrative modelling platform (1.0 FTE)
Deadline : 1 September 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher Methodology and Statistics (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 9 July 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *