پرش به محتوا
applytalkshow
Home
20 فلوشیپ فوق دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft

بیش از 20 فلوشیپ فوق دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

مهندسی برق، فیزیک کاربردی، اپتیک، علوم کامپیوتر، فراگیری ماشین، مهندسی مکانیک، سونوگرافی پزشکی، Matlab، مهندسی انرژی، آیروالاستیک، مکاترونیک، ریاضیات کاربردی،مدیریت نوآوری، طراحی صنعتی، مطالعات سیاست، مهندسی هوافضا، مهندسی سازه، مهندسی معماری، فوتونیک، پردازش زبان طبیعی، میکروالکترونیک، علم مواد، الکتروفیزیولوژی، الکتروشیمی، بیوالکترونیک، و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق با توجه به رزومه افراد از ۲۸۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو می باشد. (برای زندگی در هلند عالی). شرایط استخدام و مزایا در انتها متن می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   PostDoc: Optical Nanoscopy
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc: Optical Nanoscopy at Cryogenic Temperatures
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Post-doctoral in yeast synthetic biology
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Tensor for Efficient Neural Networks
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Nonlinear dynamic Atomic Force Microscopy of coatings and paints
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – Ultrasound imaging of intraosseous blood flow in the human knee
Deadline : August 1, 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in ascoustofluidics for soft matter manipulation
Deadline : 28 June 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Field of Wind Farm Control
Deadline : 1 July 2023
View details & Apply

(09 Postdoctoral Fellowship Vacancy:   PostDoc – Cultural and Creative Industries Policy Making
Deadline : June 30, 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Safety and Durability of Liquid Hydrogen Storage
Deadline :2 July 2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Life Cycle Evaluation and Design of Thermoplastic Hydrogen Pressure Vessels
Deadline : 2 July 2023 
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Evaluation of an Alternative Heating Source for Automated Fibre Placement
Deadline : 2 July 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computer Vision for Building Energy Retrofit Planning
Deadline : 2 July 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Analog and Mixed-Signal IC design
Deadline :  July 2, 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for generation of Orbital Angular Momentum using Artificial Intelligence for Quantum OCT
Deadline :5 July 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc BioToHydRow
Deadline :July 10, 2023.
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc in Multi-Sensor Multi-modal Machine Learning for Social & Affective Computing
Deadline :July 12 2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Fabrication and characterisation of flexible graphene-based neural interfaces for multimodal interaction with brain tissue
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Aircraft Maintenance Planning
Deadline :  23 July 2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Edge-AI-assisted Advanced Phenotyping
Deadline : July 31, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *