پرش به محتوا
applytalkshow
Home
7 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد

7 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

تاریخ، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، علوم زیستی، بیومکانیک، ژنتیک، فیزیولوژی، سینتیک، ثبت ایزوکینتیک، تکنیک های الکترومیوگرافی، تجربه تکنیک های تصویربرداری مغز، بوم شناسی، بوم شناسی زمینی، اکولوژی، علوم محیطی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیای فیزیکی و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۴۴ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in history
Deadline : 2023-08-15
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy: postdoctoral scientist for a project on perinatal epigenetic modulation of gene expression by daylight length.
Deadline : 2023-06-20
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral ,2 years, to The Department of Molecular Biology
Deadline : 2023-06-19
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in Sámi or Indigenous research
Deadline : 2023-06-14
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doc in laboratory assessment of human movements
Deadline : 2023-06-12
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral (2 years) in riparian network biodiversity conservation
Deadline : 2023-06-10
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral (3-years) in geomorphology focused on channel network patterns, geomorphic change detection, and sediment transport in mining landscapes
Deadline :2023-06-09
View details & Apply 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *