پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام نیاز به بیش از 14 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری
اعلام نیاز به بیش از 14 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در حوزه های مختلف باتری، فیزیک، مکانیک، برق، کامپیوتر، شیمی، عمران/معماری و مهندسی مواد در دانشگاه التتو فنلاند
-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:
 1- Postdoctoral Researcher for Lithium Battery research                                    Deadline : 30.4.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-for-lithium-battery-research
2- Postdoctoral Researcher in the field of quantum technology                        Deadline : 15.4.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-the-field-of-quantum-technology
3-  Postdoctoral researcher in the field of quantum technology                  Deadline : 15.4.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-the-field-of-quantum-technology-0
4- Postdoctoral Researcher in Biochemistry / Enzymology                    Deadline : 31.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-biochemistry-enzymology
5- Postdoctoral Researcher in AI for Atmospheric Science                          Deadline : 18.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-ai-for-atmospheric-science
6- Postdoctoral Researchers in Computational Electromechanics                    Deadline : 25.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researchers-in-computational-electromechanics
7- Postdoctoral Researchers in Electric Machine Drives                      Deadline : 25.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researchers-in-electric-machine-drives
8-Postdoctoral Researcher for the Molecular Nanoengineering group                          Deadline : 16.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-for-the-molecular-nanoengineering-group
9-  Postdoctoral Researcher in Finance                    Deadline : 1.5.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-finance
10-  Post-doctoral researcher in human-centered digital co-design                        Deadline : 28.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/post-doctoral-researcher-in-human-centered-digital-co-design
11-  Postdoctoral Researcher (Civil Engineering/Architecture) in New Technologies            Deadline : 31.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-civil-engineeringarchitecture-in-new-technologies
12- Postdoctoral Researchers in Superconducting Qubits, Experimental                    Deadline : 31.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researchers-in-superconducting-qubits-experimental
13- Postdoctoral researcher in very-low field magnetic resonance imaging                          Deadline : 31.3.2022
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-very-low-field-magnetic-resonance-imaging
14-  Postdoctoral Researcher in Applied Inverse Problems and Numerical Analysis                    Deadline : Open until Filled
https://www.aalto.fi/en/open-vacancies/postdoctoral-researcher-in-applied-inverse-problems-and-numerical-analysis

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *