پرش به محتوا
applytalkshow
Home
40 فلوشیپ پسادکتری در دانشگاه راتگرز نیوجرسی آمریکا

40 بورسیه پست دکتری (پسادکتری) در دانشگاه راتگرزRutgers University نیوجرسی، آمریکا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

مدل های تراژنی موش و کشت سلولی پستانداران، بیولوژی سرطان، ایمونولوژی انسانی، تجزیه و تحلیل PBMC انسانی، پزشکی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، زیست شناسی محاسباتی، انفورماتیک زیست پزشکی، علوم کامپیوتر، علوم داده، ریاضیات، آمار، آمار زیستی، ژنتیک آماری، اپیدمیولوژی ژنتیک، فیزیک ذرات تجربی، علوم اعصاب، آب و هوا، مهارت های کدنویسی قوی (از جمله تجربه در پایتون)، علوم اجتماعی، اقتصادی یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری،تغییرات آب و هوا، فیزیولوژی در مدل های حیوانی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی یا کاردرمانی، زیست شناسی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، بهداشت عمومی، روانشناسی (به عنوان مثال، سلامت، اجتماعی، بالینی، یا مشاوره)، بیولوژی گیاهی، ژنومیک،تجزیه و تحلیل omics (به ویژه توالی یابی آمپلیکون، توالی یابی کل ژنوم، RNAseq و داده های متابولومیک)، و داده های بیان ژن، بهداشت عمومی/اپیدمیولوژی، خالص سازی پروتئین، ایمونولوژی تومور، زیست شناسی محاسباتی، شیمی انفورماتیک، جمعیت شناسی، تحقیقات خدمات بهداشتی، یا نتایج سلامت، پیامدهای دارویی، داروسازی، آسیب شناسی گیاهی، یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

۵۵ هزار دلار آمریکا به صورت سالانه می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy: postdoctoral research fellow to carry out studies related to metabolic diseases using transgenic mouse models.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in mechanisms underlying the systemic metabolic imbalance that occurs in cancer cachexia under the supervision of the Principal Investigator.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow focused on understanding cancer, innovating cancer treatment, and improving cancer prevention
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   The postdoctoral fellow will work at the interface of basic and translational science, combining genetic, pharmacological and molecular biology/biochemistry approaches with the latest metabolomics, metabolic flux analysis, and expression profiling assays in cultured cells and mouse tumor models to gain a comprehensive understanding of how signaling pathways remodel cellular metabolism and how to leverage these insights for therapeutic benefit.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ON THE CMS EXPERIMENT RUTGERS UNIVERSITY
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow, Multiple Vacancies
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate – Valuing the Sea-Level Adaptation Benefits of Earth Observations
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate – Integrated Climate Risk Management in Urban Coasts
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in medicine, dentistry, pharmacy, public health, nursing, biomedical research.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow for the Department of Rehabilitation and Movement Sciences within the School of Health Professions.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow for the Department of Microbiology, Biochemistry & Molecular Genetics within the New Jersey Medical School.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow for the Department of Microbiology, Biochemistry & Molecular Genetics within the New Jersey Medical School.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Appointee is to conduct and coordinate population research, including studies of health-related behaviors, beliefs, and policies focused on mitigating cancer risk, under the direct supervision and mentorship of Principal Investigator, Dr. Carolyn Heckman.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral Fellow for clinical and population research
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral Associate – Plant Microbiology
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in medicine, dentistry, pharmacy, public health, nursing, biomedical research.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in multilevel neighborhood, environmental, lifestyle and biomarker-based epidemiologic research in the Cancer Epidemiology and Health Outcomes Section of the Rutgers Cancer Institute of New Jersey under the direction of division faculty.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow for the Department of Microbiology, Biochemistry and Molecular Genetics within the New Jersey Medical School.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in medicine, dentistry, pharmacy, public health, nursing, biomedical research.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  ostdoctoral Fellow is available at Rutgers Cancer Institute of New Jersey to conduct research on tumor immunology and computational biology with a focus on immune editing, immune escape, neoantigens, clonal architecture, and antigen discovery.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Associate in Samuels Lab
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoctoral Associate in Cheminformatics, Structural Chemistry
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral Fellow in medicine, dentistry, pharmacy, public health, nursing, biomedical research.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow conducting innovative basic, clinical and population research and cutting-edge patient-centered care that expands our understanding of the etiology and biology of cancer.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

 (33) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  David Bartholomae Postdoctoral Lectureship in Writing
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(34) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doctoral Asscoiate
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2 Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Post-doctoral Associate in which he/she will involve collaborating with mycologists, soil scientists, plant breeders, and plant pathologists.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(37) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in developing the Principal Investigator’s grant applications, and will be expected to apply for personal grant funding.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(38) Postdoctoral Fellowship Vacancy: POST DOC FELLOW
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(39) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(40) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral Fellow in medicine, dentistry, pharmacy, public health, nursing, biomedical research.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *