پرش به محتوا
applytalkshow
Home
22 بورسیه فوق دکترا در دومین دانشگاه برتر نروژ، برگن با حقوق عالی

به بیش از 22 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در حقوق عالی دانشگاه برگن University of Bergen اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

قانون، حقوق، فیزیک فضایی، فیزیک، محاسبات علمی، ریاضیات کاربردی و محاسباتی، انفورماتیک، علم اطلاعات، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، تحقیقات اروپایی برای پایداری دریایی، آب و هوا شناسی، بیوژئوشیمیایی دریایی،فناوری رصد اقیانوس، مهندسی دریا، پایداری در زمین شناسی، سنگ شناسی ماگمایی،  نورون شناسی، علوم و علوم انسانی، یادگیری ماشین، سم شناسی محیطی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، زیست شناسی رشدی، آمار، آمار زیستی، آمار پزشکی، اپیدمیولوژی، بیماری های عفونی، فیلم یا رسانه، فرهنگ دیجیتال، مردم شناسی، علوم جوی و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

حدود 582824 کرون در سال.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  1 postdoctoral at the Faculty of Law (3 or 4 years)
Deadline : 1st August 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher within space physics
Deadline : 30th June 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher within computational space physics
Deadline : 30th June 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in Informatics – (SAT-Solving)
Deadline : 30th June 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow in Information Science at Media Futures
Deadline :18th June 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  MSCA SEAS postdoctoral research fellow in early human adaptation to shifting coastlines in southern Africa
Deadline : O12th June 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  MSCA SEAS postdoctoral research fellow in safety and working conditions for maritime workers
Deadline : 12th June 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  MSCA SEAS postdoctoral research fellow in climate and marine biogeochemical cycling
Deadline : 12th June 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  MSCA SEAS postdoctoral research fellow in ocean observation technology
Deadline :12th June 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  MSCA SEAS postdoctoral research fellow on sustainability within marine geology/geophysics
Deadline : 12th June 2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  MSCA SEAS postdoctoral research fellow in informatics for marine sustainability
Deadline : 12th June 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Research Fellow within magmatic petrology
Deadline : 7th June 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow : Tracking the deep evolutionary origins of neurons
Deadline : 6th June 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities
Deadline : 3rd June 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher within Machine Learning
Deadline : 1st June 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow within environmental toxicology and cell biology of marine mammals
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher: Sea anemone stem cell characterisation
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow within medical statistics
Deadline : 31st May 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher at the Department of Clinical Science
Deadline : 29th May 2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher within acoustics
Deadline : 29th May 2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two-year research fellow at DIGISCREENS
Deadline : 28th May 2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow within wind energy meteorology
Deadline :26th May 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *