پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام نیاز به بیش از 18 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری
اعلام نیاز به بیش از 18 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در حوزه های مختلف اعم از علوم انسانی، زیستی ، علوم محض، طبیعی و مهندسی در دانشگاه ملبورن استرالیا
-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:
1-  Research Fellow In Applied Probability                    Deadline : 11 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908324/research-fellow-in-applied-probability
2-Research Fellow (Farm Systems Analysis – Carbon Farming)                Deadline : 10 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908295/research-fellow-farm-systems-analysis-carbon-farming
3- Postdoctoral Research Fellow                Deadline : 04 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908247/postdoctoral-research-fellow
4- Research Fellow – Data Scientist/Biostatistician                            Deadline : 10 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908321/research-fellow-data-scientistbiostatistician
5- Senior Research Fellow in Eating Disorders              Deadline : 07 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908259/senior-research-fellow-in-eating-disorders
6- Research Officer in Speech Neuroscience                    Deadline : 31 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908311/research-officer-in-speech-neuroscience
7- GP Research Fellow                            Deadline : 31 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908266/gp-research-fellow
8- Research Fellow / Senior Research Fellow                        Deadline : 29 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908090/research-fellow-senior-research-fellow
9-  Research Fellow in Manufacturing and Industrial System Engineering                            Deadline : 06 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908271/research-fellow-in-manufacturing-and-industrial-system-engineering
10- Senior Research Fellow/Associate Professor Health Technology Assessment                      Deadline : 04 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/906462/senior-research-fellowassociate-professor-health-technology-assessment
11-  Academic Fellow, Art and Computer Science                        Deadline : 03 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/907549/academic-fellow-art-and-computer-science
12- Postdoctoral Fellow in International Law X 2              Deadline : 11 May 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908256/postdoctoral-fellow-in-international-law-x-2
13- Research Fellow in Urban Innovation                        Deadline : 16 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908108/research-fellow-in-urban-innovation
14- Research Fellow (Co-Design)                          Deadline : 14 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908062/research-fellow-codesign
15-  Research Fellow in Process Mining – Pharma and Food Manufacturing                        Deadline : 21 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/906354/research-fellow-in-process-mining-pharma-and-food-manufacturing
16- Research Fellow in Safe Learning-Based Control                  Deadline : 03 Apr 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908045/research-fellow-in-safe-learningbased-control
17-  Research Fellow in Diamond Electrodes for Bimodal Cellular Control                      Deadline : 16 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/907962/research-fellow-in-diamond-electrodes-for-bimodal-cellular-control
18- Postdoctoral Fellow                      Deadline : 15 Mar 2022
https://jobs.unimelb.edu.au/caw/en/job/908056/postdoctoral-fellow

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *