پرش به محتوا
applytalkshow
Home
36 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه ایندیانا (IU)، بلومینگتون، آمریکا

36 بورسیه پستداک (فوق دکترا) در دانشگاه ایندیانا Indiana University (IU), Bloomington، بلومینگتون، آمریکا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

روانشناسی، STEM ، سلامت عمومی، اپیدمیولوژی، سیاست و مدیریت بهداشت، علم اطلاعات، انفورماتیک، علوم کامپیوتر، علوم داده، تحقیقات خدمات بهداشتی، میکروبیولوژی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، مهندسی کامپیوتر، علوم اعصاب، فیلوژنتیک، ژنتیک جمعیت، ژنتیک آماری، سیستم های پیچیده، علوم شبکه، هوش مصنوعی، حیوانات، ژنومیک رفتاری، زیست شناسی تکاملی، میکروبیولوژی، ویروس شناسی، بیوانفورماتیک، حشره شناسی، بیوشیمی، ژئوشیمی آبی، ژئوشیمی ایزوتوپی، علوم، مهندسی محیط زیست، اکولوژی، انفورماتیک محیطی، شیمی اتمسفر، شیمی محیطی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، بیوژئوشیمی خاک، میکروبیوم های گیاهی و تغییرات محیطی، بیولوژی تعاملات میکروبیوم سوسک سرگین، علوم اجتماعی، پرستاری، بهداشت عمومی، عوامل انسانی/ارگونومی، داروسازی، جغرافیا، علم آب و هوا، اکولوژی، علوم داده، زمین شناسی، فوق سریع، مهندسی پروتئین یا روش‌های شناسایی بیوفیزیکی، مدلسازی جوی، تجربه با سنتز آلی فلزی و تکنیک های تحلیلی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، ادبیات، تاریخ، مطالعات بین‌المللی، مردم‌شناسی، مطالعات منطقه‌ای، آموزش، فیزیک هسته ای، اخترفیزیک، یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

40 تا 60 هزار دلار آمریکا به صورت سالانه + مزایا از جمله هزینه های سفر، کنفرانس، بیمه و…  می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Post-Doctoral Fellow in affective Disorders’ Classification and Treatment (SADCAT)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  College STEM Inclusive Postdoctoral Fellowship Program
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow / Research Specialist for a National Institutes of Health (NIH) funded fellowship in public and population health informatics
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral : Molecular Genetic Mechanisms of Male Killing in the Spiroplasma-Drosophila Symbiosis
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Graph Analytics and High Performance Computing
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-Doctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Evolutionary Genomics, Hahn Lab -Indiana University
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow, Center for Social and Biomedical Complexity
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow: Integrating Proximate & Evolutionary Mechanisms of Behavior
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Host-Microbe Interaction
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral – Brain Tumors (RICHARDSON LAB)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow – Neurology – Dage Lab
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Associate
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Chromosome Evolution and Genomics in Beetles
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow at measuring fluxes of reactive gases to and from soil and studying the impact of environmental variables on these fluxes.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow – Trinidad Lab
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow: Plant Microbiomes and Environmental Change, Indiana University
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in Mode Entangled Neutron Beams with Orbital Angular Momentum for Quantum Sensing
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc In the Biology of Dung Beetle Microbiome Interactions
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOWS: BETTER HEALTH BY DESIGN RESEARCH PROGRAM
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow – Lewis Lab
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post‐Doctoral Researcher in Tree Ring Laboratory
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Scientist
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow – Thielges Lab
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate in Atmospheric Modeling
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow – Goicoechea Lab B
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Korean Studies
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(33) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in International Sustainable Development
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

 (34) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow, Physics (Nuclear Theory / Astrophysics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoctoral Appointee
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in lattice field theory that will investigate enhancement of multigrid algorithms for staggered quarks
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *