پرش به محتوا
applytalkshow
Home
27 فلوشیپ فوق دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft

بیش از 27 فلوشیپ فوق دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

مهندسی برق، فیزیک کاربردی، اپتیک، مدل سازی شکل گیری تصویر، میکروالکترونیک، علم مواد، الکتروفیزیولوژی، الکتروشیمی، بیوالکترونیک، علوم کامپیوتر یا ریاضیات کاربردی، طراحی مدار مجتمع آنالوگ، طراحی مبدل های DC-DC، سونوگرافی، بازسازی تصویر اولتراسوند، مهندسی زیست پزشکی، الکترولیز آب قلیایی، مکانیک سیالات، سیستم های قدرت، بازارهای انرژی، سیستم های انرژی، یادگیری ماشین کاربردی، ژئوفیزیک، هیدرولوژی، اقیانوس شناسی، زمین جامد، زمین شناسی، مدل سازی مخزن، حمل و نقل، مهندسی عمران، مهندسی کنترل، مهندسی پزشکی، علوم اعصاب، مهندسی مکانیک، علوم حرکتی انسانی، علوم اعصاب، فلسفه، اخلاق فناوری، اخلاق هوش مصنوعی و داده، فلسفه علم و هوش مصنوعی، معرفت شناسی، مهندسی ژئوتکنیک، و یا رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

میزان حقوق با توجه به رزومه افراد از ۲۸۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو می باشد. (برای زندگی در هلند عالی). شرایط استخدام و مزایا در انتها متن می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc: Optical Nanoscopy
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Optical Nanoscopy at Cryogenic Temperatures
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Fabrication and characterisation of flexible graphene-based neural interfaces for multimodal interaction with brain tissue
Deadline : 2nd of May 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Analog and Mixed-Signal IC design
Deadline : July 2, 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoc  on electrolytes for next generation Li-ion batteries
Deadline :June 30, 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Si anodes for next generation (solid-state) Li-ion battery systems
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Holi-DOCTOR: Holistic Framework for DiagnOstiCs and Monitoring of Wind Turbine Blades
Deadline : 6 June 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Candidate for Low-power DC-DC Converters with Novel MPPT for IoT system
Deadline : June 1, 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc on 4D Ultrasound Imaging of Cellular Function
Deadline : 1st of June 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Multi-frequency volumetric ultrasound probes (Sound-Check project)
Deadline : 1sty of June 2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Quantitative MR Imaging Biomarkers
Deadline : 1st of June, 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Water Electrolysis with Pulsed Potentials and Magnetic Fields
Deadline : 1 June 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Advanced Algorithms for Data-Centric Energy System Operation and Planning
Deadline : May 31, 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for the project FORBES
Deadline : May 31, 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in adaptive control for safeguarding the dynamic stability in modular development of HVDC-HVAC multi-energy systems
Deadline : May 31, 2023,
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc R&D in ensuring data security in blockchain
Deadline : 31 May 2023,
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc R&D in Network Security (MLSysOps)
Deadline : May 31, 2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Hydrological Data Assimilation
Deadline : 30 May 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc H2Screen: Screening Tools for Ranking Depleted Gas Reservoirs for Underground Hydrogen Storage
Deadline : 28 May 2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc 1 XCARCITY Multi-user multi-objective traffic management algorithm development
Deadline : 21 May 2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Closed Loop Brain Networks
Deadline : May 21, 2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc AI workflow modelling OR and Intervention Laboratory
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Motion Comfort Automated Driving
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Besov priors for inverse problems
Deadline : May 15, 2023,
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Ethics and epistemology of AI and Data
Deadline : 14 May 2023
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Physically Based Digital Twin for Dykes under Climate Impact
Deadline : 14 May 2023
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc on modelling allogeneic cell therapy processes
Deadline : 12 May 2023 
View details & Apply

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *