پرش به محتوا
applytalkshow
Home
25 فلوشیپ فوق دکتری در دومین دانشگاه برتر دانمارک؛ (DTU)

25 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه صنعتی دانمارک (DTU)، دانمارک  اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

فنوتیپی، ژنوتیپی، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، طیف‌سنجی تصویربرداری شیمیایی با لیزر مستقیم مادون قرمز، میکروپلاستیک، مهندسی زیستی، مسائل معکوس محاسباتی در محیط بیزی، شیمی کلوئیدی و سطحی، ریاضیات کاربردی پیشرفته، فرآیندهای تصادفی، برنامه نویسی و مدل سازی عددی، علوم شنوایی، علوم اعصاب شنوایی، روانشناسی تجربی، شنوایی شناسی، علوم شناختی، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی عمران، ژئومکانیک، مدل‌سازی ریاضی فرآیندها، پدیده‌های فیزیکی مرتبط با سیستم‌های الکتریکی و انرژی، الکتروشیمی میکروبی، میکروبیولوژی، تخمیر،مهندسی پروتئین، بیوسنتز یا الکتروشیمی، علم مواد، شیمی دارویی، علوم رفتاری، اقتصاد (رفتاری/اکولوژیک/انرژی)، روانشناسی (محیط زیستی/تکاملی)، یادگیری ماشین، علم داده، فیزیک، کوانتوم، مکانیک کاربردی، مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، برنامه نویسی، کاتالیز نانو ذره و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

برای دانشجویان فول فاند دکتری 35 هزار کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for the Fleming Fund project EQAsia – DTU Food
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Characterization and metabolic modeling of methane fed microbiomes for co-metabolism of trace organic chemicals in groundwater – DTU Sustain
Deadline : 15 October 2023 
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the field of microplastics analysis and environmental impacts – DTU Sustain
Deadline :  25 May 2023 
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc with an industrial mindset in automated screening and strain discovery of filamentous fungi for Plant Protection – DTU Bioengineering
Deadline : 12 May 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Large-Scale Computational Uncertainty Quantification for Inverse Problems – DTU Compute
Deadline :  1 June 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Advanced Modeling of  Reinjection of Dispersed Oil Droplets – DTU Chemical Engineering
Deadline : 15 May 2023 
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Listening-related Fatigue in Hearing-Aid Users – DTU Health Tech
Deadline :  1 June 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research assistant/postdoctoral in dynamic subsurface geochemistry and geomechanics – DTU Offshore
Deadline : 7 May 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc (s) in Mathematical Modelling and Control of Energy Systems – DTU Compute
Deadline : 1 June 2023 
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in microbial electrochemistry – DTU Sustain
Deadline : 2 May 2023 
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Nanozymes Engineering for Biomedical Applications – DTU Health Tech
Deadline :  10 May 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Medicinal Chemistry – DTU Chemistry
Deadline : 1 June 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in (Un)Sustainable Behaviour Mechanisms – DTU Construct
Deadline : 12 May 2023 
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in computer vision for mental health care – DTU Compute
Deadline : 10 May 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  ostdoc in Scientific Computing: Coupling 3D Experimental Movies with Materials Simulations – DTU Physics
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Long-Distance Quantum Communications – DTU Physics
Deadline : 7 May 2023 
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Maximum Rank Distance Codes and Algebraic Curves over finite fields – DTU Compute
Deadline : 31 May 2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Cavity Quantum Optomechanics – DTU Physics
Deadline :  7 May 2023 
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Photonic Quantum Computing – DTU Physics
Deadline : 7 May 2023 
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in computational modelling of chemical recycling of composites – DTU Wind
Deadline : 28 April 2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in sustainable manufacturing and modelling of polymer-matrix composites – DTU Wind
Deadline : 30 April 2023 
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for Development of New Catalysts by use of Mass-Selected Clusters/Nanoparticles at SurfCat, DTU Physics
Deadline :  1 May 2023
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Modelling and Verification of Concurrent and Distributed Applications – DTU Compute
Deadline : 21 May 2023
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Modelling Fluid Dynamics for Hydrogen Liquefaction using Magnetocalorics – DTU Energy
Deadline : 30 April 2023 
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Single Nanoparticle Catalysis Studied by Advanced Operando Electron Microscopy – DTU Physics
Deadline :  1 May 2023
View details & Apply

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *