پرش به محتوا
applytalkshow
Home
19 بورسیه فول‌فاند پست دکتری دانشگاه کارولینایِ شمالی آمریکا

19 بورسیه در مقطع پست دکتری به صورت فول‌فاند دانشگاه ایالتی کارولینایِ شمالی North Carolina State University، در کشور آمریکا  اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

زیست شناسی مولکولی، ژنومیک، متابولومیک، میکروبیوم، ژنتیک پستانداران، داروسازی، پزشکی، علوم زیست پزشکی، زیست شناسی سلولی، ویرایش ژنوم در بیماری های نادر ژنتیکی، پایه های ژنتیکی پاتوژنز مایکوباکتریوم، علوم، دامپزشکی، زیست شناسی سرطان، بیوشیمی، آسیب شناسی، علوم دارویی، ایمونولوژی، علوم اعصاب، مهندسی عمران، مهندسی برق، علوم کامپیوتر، فارماکولوژی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

55-56 هزار دلار آمریکا به صورت سالیانه می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE in developing and using new DNA sequencing tools to study human diet.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate research to conduct studies on the molecular basis of fungal pathogenesis, related to reproduction, functions of mating type loci, calcineurin signaling, or RNAi.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  postdoctoral fellow in elucidating  causal host–microbiota–immune interactions.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE in cell biology (including imaging), molecular biology, and biochemistry skills.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral research on genome editing in rare genetic diseases.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc research in genetic bases of mycobacterial pathogenesis and host susceptibility to mycobacterial infection, largely using a zebrafish model.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE- Molecular Genetics and Microbiology
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE- in bacterial determinants underlying the variable outcomes of Mycobacterium tuberculosis infection
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE  in investigating Alzheimer’s Disease (AD).
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL ASSOCIATE- Molecular Genetics and Microbiology
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate, Blood Cancer Research
Deadline : May 31, 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate in Experimental Stroke Research
Deadline :  July 1, 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate, Laboratory for Intelligent Systems Technology (LIST)
Deadline : April 30, 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate, Neuroinflammation And Cogntive Outcomes
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate, Infectious Disease / Center for Infectious Disease Diagnostics & Innovation
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate, Pulmonary and Critical Care Medicine
Deadline : May 31, 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Associate in  signaling and trafficking of seven-transmembrane/G-protein-coupled receptors (7TMR/GPCRs).
Deadline : July 31, 2023
View details & Apply

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *