پرش به محتوا
applytalkshow
Home
22 بورسیه پست دکتری در دومین برترین دانشگاه کانادا (UBC) University of British Columbia

بیش از 22 بورسیه فوق دکتری اعلام شده است.  دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC) دومین برترین دانشگاه کانادا، و از برترین دانشگاه های دنیا است.

رشته های مورد نیاز

زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی، طیف سنجی بیومولکولی، فناوری های سلولی از جمله 5G، 5G و پهپادها، مدیریت درد و سی الگانز، ایمنی داروها، پردازش سیگنال، نظارت بر بیماران، شیمی پپتید و رادیوداروها، شیمی مصنوعی/بیورگانیک، روماتولوژی کودکان، روماتیسمی، فیزیک ذرات، C++، بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی، یادگیری ماشین، دوقلوهای دیجیتال، مدل سازی سیستم های حمل و نقل، متابولیسم قلبی عروقی، معماری شبکه های حسگر، سیستم تصویربرداری اولتراسوند برای ترمیم نخاع، بیوانفورماتیک، ژنومیک تک سلولی، مقاومت دارویی در سرطان، تحلیل و پیش بینی اقیانوس، اختلاط اقیانوس ها، چرخه های بیوژئوشیمیایی، فرآیندهای ژئوفیزیکی در امتداد مرزهای صفحات اقیانوسی، دینامیک ساحلی، استفاده از حسگرهای اقیانوس مستقل، و توسعه مدل های عددی و روش های آماری برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی داده های اقیانوس، زیست شناسی، تولید هیدروژن بدون CO2، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مدل‌سازی عرضه زیست توده مبتنی بر جنگل، جنگل‌داری، مدیریت منابع طبیعی، در غدد درون ریز کودکان، و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

$40,000 – $65,918 دلار کانادا به صورت سالیانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS IN FOREST WILDFIRE REAL-TIME MONITORING AND MODELING
Deadline : 31 May 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS IN ULTRASOUND IMAGING SYSTEM FOR SPINAL CORD REPAIR
Deadline : 31 May 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW IN BIOINFORMATICS
Deadline : 5 May 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW SINGLE CELL GENOMICS, DRUG RESISTANCE IN CANCER
Deadline : 16 April 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS IN OCEAN OBSERVATION, ANALYSIS AND PREDICTION APPLICATIONS
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW IN G-QUADRUPLEX BIOLOGY AND THERAPEUTICS
Deadline : 16 April 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW IN CO2-FREE HYDROGEN PRODUCTION
Deadline : 15 April 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW IN FOREST-BASED BIOMASS SUPPLY MODELLING
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW IN CELLULOSE CHEMISTRY AND COATING APPLICATIONS
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW IN CARDIOVASCULAR METABOLISM
Deadline : 1 December 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW. DIGITAL TWINS, DRONES
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCHER WITH RARE DECAY GROUP TRIUMF
Deadline : 1 June 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW IN SOCIAS LABORATORY
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW WITH THE DARKLIGHT COLLABORATION AT UBC/TRIUMF
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW IN PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL IN PEPTIDE CHEMISTRY AND RADIOPHARMACEUTICALS
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS IN MONITORING PATIENTS IN EMERGENCIES AND DISASTERS
Deadline : 31 May 2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW IN PAIN MANAGEMENT AND C. ELEGANS
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW: 5G AND DRONES
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  POSTDOC RESEARCH ASSOCIATE IN RNA BIOLOGY
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *