پرش به محتوا
applytalkshow
Home
19 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد

19 بورسیه دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

بوم شناسی، انفورماتیک، تاریخ اقتصادی، فیزیک، ریاضی، آمار، مهندسی انرژی، تولید انرژی حرارتی خورشیدی، مطالعات دینی با محوریت مطالعه اسلام، مطالعات دینی، اجتماعی و الهیات تاریخی، شیمی، پایداری، طراحی صنعتی، فیزیک فضایی، ،الکترودینامیک، فیزیک آماری، دینامیک سیالات، فیزیک پلاسما، فیزیک فضایی، تحلیل داده ها، برنامه نويسي، بیولوژیکی مولکولی، تصویربرداری طیف سنجی ارتعاشی از سلول ها، پرستاری، پزشکی، بیوانفورماتیک و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

35 تا 39 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in ecology with focus on interactions between terrestrial plants and water chemistry in boreal streams
Deadline : 2023-06-25
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Phd at the department of informatics
Deadline : 2023-06-16
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Economic History
Deadline : 2023-06-15
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Experimental Physics
Deadline : 2023-05-15
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in mathematics specialising in representation theory and number theory
Deadline : 2023-05-14
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Mathematical Statistics
Deadline : 2023-05-14
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computing Science with focus on Interaction with Autonomous Systems
Deadline : 2023-05-05
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  The PhD in Energy Technology – Solar thermal energy production
Deadline : 2023-05-02
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Religious Studies with a focus on the study of Islam
Deadline : 2023-05-02
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Biophysical Chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2023-05-02
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 PhD student in Computing Science with focus on Logic-based Methods for Data Management
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in medical science within bioinformatic, computational methods
Deadline : 2023-04-23
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in medical science at the Department of Nursing
Deadline : 2023-04-23
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Applied Physics with focus on vibrational spectroscopic imaging of cells
Deadline : 2023-04-21
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  One PhD in plant science with a focus on cell wall dynamics
Deadline : 2023-04-18
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Experimental Physics with focus on Space Physics
Deadline : 2023-04-15
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Experimental Physics with focus on Space Physics
Deadline : 2023-04-15
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in industrial design
Deadline : 2023-04-15
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in industrial design
Deadline : 2023-04-15
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *