پرش به محتوا
applytalkshow
Home
15 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد

15 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

طراحی و هوش مصنوعی، معماری یا طراحی از نظر تئوری، سیگنالینگ یونی و/یا گیرنده های نوری، علوم اعصاب، زیست شناسی سلولی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، مهندسی معدن، مطالعات زبان، زبان های نوردیک، زبان های مدرن، ادبیات، زبان های سامی و مطالعات سامی، آموزش و یادگیری زبان، درد و نوروبیولوژی، پرستاری، پزشکی، فیزیوتراپی، روانشناسی، رادیوگرافی،علوم تربیتی، علوم رفتاری، فیزیک یا ژئوفیزیک، زیست شناسی، شیمی یا بیوفیزیک، علوم محاسباتی، شیمی تجزیه، بیوشیمی، هنر رسانه های جدید، صنایع دستی، موسیقی، هنرهای تجسمی، تنوع زیستی شبکه ساحلی، بوم شناسی، بوم شناسی زمینی، اکوسیستم های زمینی و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۴۴ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy Postdoctoral (2 years) in riparian network biodiversity conservation
Deadline : 2023-06-10
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  UmArts Postdoctoral Fellow in New Media Art – Crafts/Music/Visual Arts
Deadline : 2023-05-15
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc on digital companions as social actors
Deadline : 2023-05-12
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral (2 years) in Metabolomics
Deadline : 2023-05-12
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Computational Design Optimization for Wave Propagation Problems
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral (2 years) within photosynthesis
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doctor (2 years) in visualisation and learning
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in pain and neurobiology
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow at The Department of Language Studies
Deadline : 2023-04-24
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral (3-years) in geomorphology focused on landform restoration in mining waste rock
Deadline : 2023-04-21
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in stem cell biology
Deadline : 2023-04-16
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Neuroscience
Deadline : 2023-04-16
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in eye research
Deadline : 2023-04-16
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  UmArts Post-Doctoral Research Fellow (3 years) in Architecture and AI
Deadline : 2023-04-11
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  UmArts Post-Doctoral Research Fellow (3 years) in Design and AI
Deadline : 2023-04-10
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *