پرش به محتوا
applytalkshow
Home
13 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه لوند، اسکانیا، سوئد

13 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه لوند، اسکانیا، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

خصوصیات تک مولکولی موتورهای پروتئین مصنوعی، فیزیک ماده نرم، بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوفیزیکی، معماری ژنتیکی، فتوولتائیک حامل گرم، اکولوژی میکروبی، نوآوری مواد غذایی پایدار، مهندسی مکانیک، هوش مصنوعی، شیمی، شیمی مواد، فیزیک ماده نرم، نانوفیزیک، محیط زیست، وکالت، حقوق و کالت اروپا، التهاب قلب، پزشکی و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

39,428 کرون به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in Cardiac Inflammation Research
Deadline : 12.May.2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoctoral in EU-law and constitutional law
Deadline : 04.May.202
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral in public international law
Deadline : 04.May.2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in Political Science, focus on global environmental governance
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral fellow in Material Science, Sustainable Materials
Deadline : 26.Apr.2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in Political Science, focus on AI and political behaviour
Deadline : 16.Apr.2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral researcher in sustainable food innovation
Deadline : 12.Apr.2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Fluorescence and phosphorescence sensors for smart manufacturing
Deadline : 12.Apr.2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral fellow in microbial ecology
Deadline : 11.Apr.2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in hot-carrier photovoltaics
Deadline : 10.Apr.2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral fellow in hybridization induced genetic architecture
Deadline : 07.Apr.2023 
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doctoral fellow in biophysical chemistry of concentrated antibody solutions
Deadline : 20.Apr.2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in single-molecule characterization of artificial protein motors
Deadline : 06.Apr.2023 
View details & Applys

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *