پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند فوق دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 17 فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

علوم زیستی و زیست پزشکی، علوم اعصاب، زیست شناسی مولکولی، هندسی شیمی، شیمی، مهندسی محیط زیست، مدیریت عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی سیستم، علوم کامپیوتر، تحقیقات عملیاتی، حمل و نقل و لجستیک، شیمی فوق مولکولی، شیمی پلیمر، کاتالیز آنزیمی، جامعه شناسی پزشکی، بهداشت عمومی، انسان شناسی پزشکی، علوم انسانی پزشکی، اقتصاد، بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر، فیزیک، مهندسی، مهندسی زیستی، علوم سیاسی با تخصص در روابط بین‌الملل، آمار، اپیدمیولوژی، روانشناسی، بهداشت عمومی، روانپزشکی، مهندسی نرم افزار، یادگیری ماشین، علم مواد  و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

420,040 – 442,247 هزار کرون دانمارک می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in in vitro models of neuroinflammation
Deadline : 2023-Aug-01
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on integration of pyrolysis and anaerobic digestion
Deadline : 2023-May-31
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc at the Bandim Health Project
Deadline : 2023-May-15
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post Doc in Quantitative Models for Maritime Logistics with emphasis on Offshore Energy Sector
Deadline : 2023-May-01
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Field of Supramolecular Chemistry and Polymer Catalysis
Deadline : 2023-Apr-30
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in the Field of Organic Chemistry and Artificial Enzyme
Deadline : 2023-Apr-30
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in the EU Horizon Europe project CPW: Cancer Prevention at Work – Qualitative assessment of sociocultural barriers and facilitators of prevention programs
Deadline :2023-Apr-25
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Applied Economics
Deadline : 2023-Apr-23
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in bone biology and metabolism
Deadline : 2023-Apr-16
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Bioinformatics
Deadline : 2023-Apr-16
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellows in Quantum Computing
Deadline : 2023-Apr-15
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  REANNOUNCEMENT – Postdoctoral Fellow in Fundamental Physics Searches with Quantum Sensors
Deadline : 2023-Apr-09
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in the ERC Starting project AUTONORMS: Autonomous weapons systems and use of force norms – China
Deadline : 2023-Apr-01
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellowship in depression and network modelling
Deadline : 2023-Mar-31
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Cybersecurity for Secure and Open-Source Infrastructures
Deadline : 2023-Mar-31
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  REANNOUNCEMENT – Postdoc – Federated Machine Learning for Complex Multi-OMICS Data
Deadline : 2023-Mar-31
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in computational chemistry for organic solar cells
Deadline : 2023-Mar-31
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *