پرش به محتوا
applytalkshow
Home
55 بورسیه فوق دکتری در یازدهمین دانشگاه برتر دنیا، NUS با حقوق عالی

55 بورسیه پستداک (فوق دکترا) در یازدهمین دانشگاه برتر دنیا، دانشگاه ملی سنگاپور NUS اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در بیشتر رشته ها اعم از بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی، علوم زیستی، علوم بهداشتی، علوم اجتماعی، اقتصاد، امور مالی کمی، آمار، داروسازی، ریاضیات، علوم داده، زیست شناسی محاسباتی، تحقیقات عملیاتی، علوم کامپیوتر، بیوانفورماتیک، جراحی دندان (BDS)، دکترای علوم دندانپزشکی (DDS)، علوم اجتماعی، سیاست عمومی، اقتصاد کاربردی، تجارت بین المللی، حمل و نقل و مسائل مربوط به قانون حمل و نقل، حقوق دریایی (CML)، ژنتیک انسانی، ژنومیک، بیوانفورماتیک، مدیریت پروژه، ژنتیک آماری و چند امیکس، حفاظت از معماری، پایتون، تجزیه و تحلیل داده ها، پردازش زبان طبیعی، هوش تجاری، مهندسی برق، علوم طبیعی، علوم آب و هوا، جغرافیا، علوم داده، مهندسی، مهندسی مکانیک، علم مواد، علوم زیستی، سیستم های اطلاعاتی، بیوانفورماتیک، بیوژئوشیمی، چاپ سه بعدی، طراحی CAD، شیمی (بیوکونژوگه، آلی، مصنوعی، دارویی یا رادیوشیمی)، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم جمعیت، جغرافیای انسانی، آمار زیستی، تحقیقات خدمات بهداشتی، اطلاعات بهداشتی، بهداشت جهانی، بهداشت/علوم بالینی، ادراک خطر و ارتباطات، برنامه ریزی شهری، مدیریت محیط زیست، الکترولیت های جامد، فیزیک، یا هوانوردی، مکانیک، برق، الکترونیک، نرم افزار، مهندسی صنایع با پیشینه دینامیک، تخمین، ناوبری، راهنمایی، کنترل، اقتصاد انرژی و اقلیم، مدل‌سازی سیستم‌های انرژی، تحقیق در عملیات، علم مدیریت، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سرطان، مهندسی زیست پزشکی، مکانیک زیست شناسی، ایمونولوژی، راه حل های آب و هوایی مبتنی بر طبیعت، فناوری های کوانتومی و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

72هزار دلار آمریکا به صورت سالانه می باشد. (عالی)

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Population Health Metrics and Analytics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Modelling and Biostatistics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Grant Manager)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Dentist – Research Assistant/Associate/Fellow
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Social Science)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Digital Health and Data Science)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (CFPR, NUS)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (REAL-WORLD HEALTH OUTCOMES RESEARCH)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Research Associate (CML)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Data Analytics and Statistics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Health Intervention and Policy Evaluation Research)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (CBFL)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow-Bioinformatician (Cancer Science Institute)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Home-Based Work)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Statistical Analysis)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Architectural Conservation)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Dept of O&G)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Department of Information Systems and Analytics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate, Asian Institute of Digital Finance
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow (Department of Computer Science)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Department of Psychology)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Assistant (Department of Computer Science)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Biological Sciences)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Generative Adversarial Network)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate/Fellow (Dept of Orthopaedic Surgery)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate/Fellow (Singapore Chinese Health Study)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (SWISH Study)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Senior/Research Fellow (MACC – Neuro-Cardiovascular Imaging))
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Cancer Science Institute, NUS)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (3D Printing and Design)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow (Biological Sciences)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Energy Studies Institute (Specialised in AI and ML)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(33) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Energy Studies Institute (Specialised in Energy Economics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

 (34) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Orthopaedic Surgery)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Video Packed Analytics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Electrical Engineer)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(37) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Associate/Fellow (Senior Radiochemist)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(38) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow (Department of Psychology)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(39) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Associate in Energy Studies Institute
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(40) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Assistant/Associate (Solid Electrolytes)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(41) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate, NUS-NCS Joint Lab for Cyber Security (School of Computing)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(42) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Scientist (A) in Fault Tolerant Control
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(43) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Energy Studies Institute (Energy System Modelling)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(44) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow (CML)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(45) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate/Fellow (Biostatistics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(46) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Senior Research Fellow (CML)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(47) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Associate (Project Manager)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(48) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow (Pharmacy)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(49) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Senior/ Research Fellow (Dementia Biomarkers – MACC)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(50) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Fellow (Tumor Engineering)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(51) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Energy Studies Institute (VR Integration in Automated Solutions)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(52) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow (Electrochemistry/COMSOL)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(53) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Safety Analytics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(54) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Asia Research Institute (CESEA)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(55) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Associate (Control of Ultracold Ions), Centre For Quantum Technologies
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *